Wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu komunikacji, asertywności i twórczego myślenia, zachęcamy do udziały w warsztatach rozwoju osobistego z cyklu "Między obiektami". Zajęcia połączone będą z niestandardowym zwiedzaniem Łazienek Królewskich.

"Między obiektami" to nowy typ warsztatów dla dorosłych, które są połączeniem treningu umiejętności psychospołecznych, arteterapii oraz zajęć z historii kultury i sztuki. Spotkania odbywać się będą w wyjątkowych przestrzeniach Łazienek Królewskich. Muzealne wnętrza oraz obiekty staną się inspiracją i pretekstem do miniwykładów, ćwiczeń i działań twórczych.

Marcowe warsztaty są kontynuacją ubiegłorocznego cyklu "Między obiektami", w ramach którego odbyły się następujące zajęcia: "Dlaczego w muzeum? Muzeum jako przestrzeń rozwijania kompetencji interpersonalnych", "Zwiedzanie z konfliktem. O barierach komunikacyjnych", "Sztuka asertywności. Muzeum jako laboratorium asertywności", "Muzealna burza mózgów. Muzeum jako przestrzeń twórczego myślenia".

Terminy i tematy warsztatów:

23 i 24 marca 2019 r., godz. 11.00-14.00, Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki
"Co wnosimy do muzeum, czyli zwiedzanie jako sposób na autorefleksję"

Podczas dwudniowych warsztatów zbadamy intencję chodzenia do muzeum. Inspirując się ćwiczeniami zaczerpniętymi z treningu komunikacji i twórczego myślenia, zastanowimy się, czy możliwe jest zbudowanie własnych strategii kontemplacji obiektów muzealnych. Pytając, na ile wizyta w muzeum jest odpowiedzią na nasze potrzeby, porozmawiamy o tym, jaką rolę w naszym codziennym życiu odgrywają kultura i sztuka. 


Agata Pietrzyk-Sławińska - absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, animatorka muzealna, pedagog teatru, koordynatorka programów edukacyjnych i wolontariackich w Muzeum Łazienkach Królewskich. Umiejętności trenerskie zdobywała w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra oraz podczas instruktorskiego kursu kwalifikacyjnego "Arteterapia - kultura przeciw wykluczeni". Pracuje z grupami w Muzeum Łazienki Królewskie, a także jako trener i współpracownik organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalno-społecznych.