Jeśli chcesz poznać historię polskich orderów i odznaczeń, zrozumieć ich symbolikę i wymowę ideową oraz spojrzeć przez ich pryzmat na złożone losy Rzeczypospolitej, weź udział w warsztatach poświęconych znakom zaszczytnym.

Warsztaty dyskusyjne, które towarzyszą wystawie "Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości", skierowane są do młodzieży i dorosłych. Obejmują pięć spotkań składających się z 30-minutowego wykładu i godzinnych warsztatów. W ich trakcie omówione zostaną ordery i odznaczenia w kontekście politycznym, symbolicznym i propagandowym ostatnich 400 lat historii Rzeczypospolitej. Krytycznej analizie poddane zostaną również inne nośniki symboliki i propagandy - herby, sztandary oraz flagi.

Zajęcia poprowadzi Michał Bąk, doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorem cyklu jest dr Kamil Frejlich z Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie.

Terminy i tematy warsztatów:

18 listopada 2018 r., godz. 11.00, Pałac na Wyspie
"Za Wiarę, Króla i Prawo - polskie ordery i odznaczenia do końca XVIII wieku"

Co wspólnego miały ordery z zakonami rycerskimi? Czy ordery i odznaczenia wpisywały się w ideały kultury staropolskiej, czy były tylko propagandowym narzędziem monarchów? Dlaczego Tadeusz Kościuszko obdarowywał zasłużonych obrączkami? Uczestnicy warsztatów poznają odpowiedzi na te i wiele innych pytań, śledząc historię polskich odznaczeń i orderów od czasów Władysława IV Wazy do epoki Stanisława Augusta i Tadeusza Kościuszki.

2 grudnia 2018 r., godz. 11.00, Pałac na Wyspie
"Na piersi czarnego orła - polskie ordery i odznaczenia epoki zaborów"

Czy polskie znaki zaszczytne przetrwały rozbiory? W jaki sposób zaborcy starali się wykorzystywać je do swoich celów i jak przekształcili ich symbolikę? Jakie znaczenie miały ordery i odznaczenia dla Polaków walczących o zachowanie polskiej kultury? Uczestnicy warsztatów poszukają odpowiedzi na te pytania, przyglądając się losom polskich odznaczeń i orderów w czasach zaborów.

16 grudnia 2018 r., godz. 11.00, Pałac na Wyspie
"Orzeł z popiołów - polskie ordery i odznaczenia w II RP"

Do jakich wzorców odwoływały się ordery i odznaczenia odrodzonej Polski? Czemu miał służyć rozbudowany system znaków zaszczytnych II Rzeczypospolitej i jak wyglądało jego funkcjonowanie w praktyce? Czy w czasie II wojny światowej nadal nadawano polskie ordery i odznaczenia? Odpowiedzi na te pytania pozwoli uzyskać w czasie warsztatów analiza zabytków, ikonografii oraz relacji z epoki.

13 stycznia 2019 r., godz. 11.00, Pałac na Wyspie
"Przodownikom pracy! - polskie ordery i odznaczenia w czasach PRL"

W jaki sposób nowa, komunistyczna władza przekształciła polskie ordery i odznaczenia? Dlaczego zaczęto wyróżniać robotników i budowniczych Polski Ludowej? Czy ówczesny system zaszczytny odzwierciedlał niesuwerenność państwa? Dlaczego Orła pozbawiono korony? Uczestnicy warsztatów spróbują odpowiedzieć na te pytania, analizując symbolikę komunistyczną i czytając relacje z epoki.

27 stycznia 2019 r., godz. 11.00, Pałac na Wyspie
"Powrót korony - polskie ordery i odznaczenia w III RP"

Jakie tradycje leżą u podstaw współczesnych polskich orderów i odznaczeń? Ile innowacji i kontynuacji można znaleźć w ich symbolice? Jakie są obecnie cele wręczania orderów i odznaczeń? Współczesne znaczenie systemu znaków zaszczytnych uczestnicy warsztatów poznają na podstawie ikonografii oraz wybranych relacji.


Michał Bąk - magister historii, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się głównie historią wojskowości, polityki i propagandy w XVIII w., w wolnych chwilach zajmuje się również innymi epokami i zagadnieniami.