Biografie wybranych osób uhonorowanych Orderem Virtuti Militari to temat warsztatów towarzyszących wystawie najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego.