Zapraszamy na warsztaty teatralne "Iluzje", przygotowane przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Uczestnicy spotkań będą twórczo działać z teoretykami i pedagogami teatru.

"Iluzje" to cykl wyjątkowych zajęć dla dorosłych, podczas których będzie można dowiedzieć się, na jakich zasadach w XVIII w. funkcjonowało pojęcie iluzji, i jak można je twórczo wykorzystywać we współczesnych działaniach teatralnych.

Podczas warsztatów omówione zostaną techniki, którymi w XVIII-wiecznym teatrze oddziaływano na wyobraźnię widza. Uczestnicy spotkania poznają metody imitowania rzeczywistości za pomocą urządzeń scenicznych, dekoracji oraz wystroju sali teatralnej. Analizując, m.in. sposób ukazywania duchów, dowiedzą się, jaką rolę w konstruowaniu teatralnej symulacji odgrywało oświetlenie. Wspólnie postarają się również odpowiedzieć na pytanie, czym dla budowania iluzji (nazywanej w dawnej polszczyźnie "omamieniem") było ówczesne aktorstwo.

Terminy warsztatów: 1 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca 2017 r. Na zajęcia obowiązują zapisy: a.pietrzyk@lazienki-krolewskie.pl

Po otrzymaniu maila potwierdzającego należy wykupić bilet w cenie 15 zł w kasach Łazienek Królewskich. Liczba miejsc jest ograniczona. Koordynacja: Agata Pietrzyk-Sławińska. Więcej informacji: tel. 22 50 60 104.