Klasa rysunkowa to warsztaty adresowane zarówno do amatorów rysunku, jak i kandydatów na studia artystyczne. Zajęcia odbywają się w Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii, gdzie eksponowane są kopie najsłynniejszych rzeźb świata antycznego.

Program warsztatów obejmuje studia rzeźb marmurowych i kopii gipsowych: wstępne szkice, rysunek studyjny, studium postaci, aktu i oryginalne zadania do indywidualnego rozwiązania oraz ćwiczenia z wyobraźni. Prace nad rysunkami przebiegają po okiem Arkadiusza Karapudy, prodziekana Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Muzeum zapewnia dostęp do materiałów plastycznych, opiekę merytoryczną, indywidualne konsultacje i niepowtarzalną, sprzyjającą skupieniu przestrzeń do pracy twórczej.