Jeśli chcesz poznać bliżej postać Tadeusza Kościuszki, jego mniej znane strony, życie prywatne i poglądy, weź udział w warsztatach na temat naczelnika powstania 1794 r. Zajęcia poprzedzą krótkie wykłady, objaśniające m.in., dlaczego wojskowy kreowany był na "świeckiego świętego".

Warsztaty edukacyjne towarzyszą wystawie obrazu "Kościuszko w West Point" Bolesława Jana Czedekowskiego w Pałacu na Wyspie. Obejmują cztery spotkania, z których każde składać się będzie z krótkiego, 30-minutowego wykładu o naczelniku powstania 1794 r., następnie zaplanowano godzinne warsztaty w grupach.

Zajęcia prowadzić będzie Michał Bąk, doktorant Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, kurator cyklu "Kościuszko w West Point" - dr Marek Maksymczak z Ośrodka Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie.

Terminy i tematy warsztatów:

Zobacz Kościuszkę! Przedstawienia naczelnika
23 października, godz. 18.00, Pałac na Wyspie

Czy Kościuszko miał duży nos? Kwadratową szczękę? Pulchną twarz? Czy nosił zbroję? Czy liczne portrety naczelnika wiernie oddawały rzeczywistość, czy bywały alegoryczne? Na wszystkie powyższe pytania oraz wiele innych, związanych z przedstawieniami ikonograficznymi Kościuszki za jego życia, postaramy się odpowiedzieć na podstawie krytycznej analizy obrazów Józefa Grassiego, szkiców, rycin krajowych i zagranicznych, miniatur z czasów insurekcji oraz opisów naocznych świadków.

"Odbrązowić" naczelnika? Kościuszko - prywatnie
14 listopada, godz. 18.00, Pałac na Wyspie

Czy Ludwika Sosnowska była ostatnią miłością Kościuszki? Kogo nazywał w swej korespondencji "krową" i "świnią"? Co sądził o mieszkańcach Wielkopolski? Czy bywał złośliwy? O życiu osobistym naczelnika i jego mniej znanej stronie postaramy się opowiedzieć na podstawie części jego zachowanych listów prywatnych.

Kościuszko w polemice. Idealizm i pragmatyzm w poglądach Tadeusza Kościuszki
28 listopada, godz. 18.00, Pałac na Wyspie

Czy Kościuszko faktycznie był całkowitym idealistą, czy może hipokrytą, bądź po prostu politycznym realistą? Gdzie według niego leżały granice kompromisu między ideałami a "wyższą koniecznością"? Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć, konfrontując deklaracje ideowe Kościuszki z jego faktycznymi działaniami.

Jak wykorzystać Kościuszkę? Budowanie legendy bohatera narodowego
12 grudnia, godz. 18.00, Pałac na Wyspie

W jaki sposób człowiek jest kreowany na bohatera? Kto i w jaki sposób wynosił postać naczelnika do statusu "świeckiego świętego"? Czy Kościuszkę czcili polscy komuniści i nacjonaliści? Które elementy legendy kościuszkowskiej wykorzystywały poszczególne ruchy polityczne? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć, analizując wybrane teksty literackie oraz dzieła plastyczne od XIX do końca XX w.