Jeśli chcesz poznać tajemnice książkowych wyklejek, przypominających kosmiczne mgławice, oraz wykonywać na kartkach abstrakcyjne wzory, weź udział w warsztatach tworzenia papieru marmurkowego. Zajęcia połączone będą z wizytą w Pałacu Myślewickim i prelekcją na temat lektur z Biblioteczki Podróżnej Pani Batowskiej.

Warsztaty "Kosmiczne marmurki" przybliżą zasady tworzenia papieru marmurkowego i będą połączeniem działań twórczych, arteterapii oraz zajęć z historii kultury i sztuki. Inspiracji dostarczą uczestnikom wydarzenia muzealne zbiory.

Papiery marmurkowe popularne były od XVII do końca XIX w. Niepowtarzalność wzoru potwierdzała autentyczność dokumentów, a także unikatowość i oryginalność książek. Jeśli nawet korzystano z tych samych farb, podkładu czy narzędzi, każda wyklejka tworzyła odmienny wzór, a do ich precyzyjnego tworzenia służyły rozmaite narzędzia i środki oddziałujące na farby - na przykład terpentyna, ałun czy żółć wołowa.

Popularność marmoryzowania wyklejek minęła z końcem XIX w., kiedy książki zaczęły być produkowane na wielką skalę. Drukowano wówczas "marmurki", a nie wykonywano je ręcznie. Dziś papiery marmurkowe znamy głównie z opraw książek - są stosowane na okładkach i wewnątrz nich, jako wyklejki.


Prowadząca warsztaty:
Katarzyna Kimula - absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalność konserwacja i restauracja papieru i skóry). Wcześniej studiowała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (specjalność konserwacja i restauracja starych druków i grafiki). W ramach pracy dyplomowej zrealizowała konserwację liczącej 710 kart księgi rękopiśmiennej, której głównym problemem była korozja atramentów żelazowo-galusowych, zwana "wżerami atramentowymi". Odbyła staż w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.