Zapraszamy na cykl warsztatów "Od gejszy do feministki", towarzyszący wystawie japońskich drzeworytów "ONNA. Piękno, siła, ekstaza". Uczestnicy spotkań posłuchają opowieści o kobietach, które odrzucały zasady obowiązujące w kulturze Japonii.

Mowa będzie o matkach, gejszach, wojowniczkach, kurtyznanach i kobietach-zjawach, które poszerzały pole swej społecznej aktywności. Uczestnicy warsztatów porozmawiają również o słynnych artystkach, kobietach zaangażowanych w działalność polityczną oraz o współczesnych feministkach w Japonii. Przedmiotem dyskusji będą nie tylko dzieła dawnych mistrzów, ale również realizacje współczesnych japońskich artystów i artystek.

Tematy i terminy warsztatów:

"Motyw kobiety w ukiyo-e. Matka, wojowniczka, zjawa"
22 maja, godz. 18.00
17 lipca, godz. 18.00

Prowadzące: Katarzyna Szkiłądź, Zofia Sadowska

"Nieoczywiste - wzorce kobiecości w Japonii okresu Edo"
5 czerwca, godz. 18.00
7 sierpnia, godz. 18.00

Prowadzące: Anna Chojnacka, Daria Zając

Kurator cyklu "Od gejszy do feministki" - dr Marek Maksymczak z Ośrodka Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie.

WYSTAWA "ONNA. PIĘKNO, SIŁA, EKSTAZA"