Myślenie filozoficzne jest zazwyczaj reakcją na pewien brak, lęk czy niedosyt. W sytuacji pełnego komfortu myślenie nie jest potrzebne - filozofia jest stymulowana przez kryzys. Jakie kryzysy napotykali filozofowie w przeszłości i jak próbowali im zaradzić? Z jakimi kryzysami filozofia mierzy się dziś?

Podczas warsztatów przedstawimy 12 bardzo różnych kryzysów kulturowych i przedyskutujemy opracowane przez filozofów rozwiązania i recepty na nie.

Terminy i tematy spotkań:

19 stycznia: Kryzys mitu jako początek filozofii

16 lutego: Kryzys demokracji na przestrzeni wieków

15 marca: Kryzys antycznego etosu a chrześcijaństwo

19 kwietnia: Nowożytne "odczarowanie świata" jako kryzys metafizycznej pewności

17 maja: Kryzys związany z "odkryciem" historii i dziejowości w XIX w.

21 czerwca: Kolonializm i kryzys zachodniej tożsamości

19 lipca: Globalizacja i kryzys kapitalizmu

16 sierpnia: Rozwój nauki i specjalizacja jako kryzys nauki

20 września: Awangarda i kryzys sztuki

18 października: "Kres metafizyki" jako kryzys filozofii

15 listopada: Kryzys komunikacji a nowe media

13 grudnia: Holocaust a kryzys człowieczeństwa

Prowadzący: dr Marcin Rychter i dr Karolina Rychter