Zapraszamy na cykl czterech warsztatów, których uczestnicy poznają bliżej postać króla Stanisława Augusta oraz przejdą praktyczny kurs pisania kursywą angielską.

Każde zajęcia składać się będą z krótkiego wprowadzenia dotyczącego życia monarchy i ciekawostek piśmienniczych z czasów stanisławowskich oraz części głównej, czyli praktycznych warsztatów kaligraficznych.

21 kwietnia, godz.17.30-19.30, Nowa Palmiarnia
"Jak dobrze zacząć"
Wprowadzenie: początki edukacji Stanisława Antoniego Poniatowskiego.
Warsztat: prawidłowa postawa i właściwe ułożenie ręki, zapoznanie z warsztatem kaligrafa oraz wstępne ćwiczenia - małe litery środkowe i wyrazy minimum, maximum.

28 kwietnia, godz. 17.30-19.30, Nowa Palmiarnia
"Trening czyni mistrza"
Wprowadzenie: poranne godziny przy królewskim biurku - korespondencja i memuary.
Warsztat: pozostałe litery, górne i dolne indeksy, pisanie po wybledzonych napisach.

5 maja, godz. 17.30-19.30, Nowa Palmiarnia
"Królewski monogram"
Wprowadzenie: Jean Battiste Pillement - projektant królewskiego monogramu.
Warsztat: sposób prowadzenia dużych liter, tworzenie własnego monogramu.

12 maja, godz. 17.30-19.30, Nowa Palmiarnia
"Zapisać myśl złotą"
Wprowadzenie: łacińskie inskrypcje projektowane przez Stanisława Augusta.
Warsztat: planowanie napisu, proporcje i kompozycja.