Uczniów szkół średnich i dorosłych zapraszamy do udziału w Dyskusyjnym Klubie Książki. Podczas spotkań będziemy korzystać zarówno z twórczości klasyków literatury światowej, jaki i pozycji współczesnych autorów, czerpiących z mitologii.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich zainteresowanych literaturą, sztuką i historią. Zachęcamy w szczególności młodzież szkół średnich, przygotowującą się do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady Artystycznej, a także studentów polonistyki, filozofii, historii sztuki oraz innych kierunków humanistycznych.

Punktem wyjścia do dyskusji staną się "Metamorfozy" Owidiusza, będące elementem odniesienia z uwagi na obecność w dekoracji Białego Domu w Łazienkach Królewskich XVIII-wiecznych rycin, ilustrujących poemat. Podczas naszych trzech spotkań nawiążemy do idei przemiany, obecnej w utworze Owidiusza, tropiąc ten motyw w dziełach literackich różnych epok. Przemiany (ciała, uczuć, losu, charakteru) są integralną częścią nie tylko większości opowiadań́ mitologicznych, lecz także każdej dobrej opowieści.

Terminy i tematy spotkań:

15 marca - "Król Edyp" Sofoklesa
Arystoteles w "Poetyce" twierdził, że tragedia powinna trwać tyle, by zdążyła w niej nastąpić przemiana (losu bohatera) ze szczęścia w nieszczęście bądź nieszczęścia w szczęście. "Król Edyp" jest tego doskonałym przykładem.

12 kwietnia - "Portret Doriana Graya" Oskara Wilde’a
Zobaczymy, jak grzechy i zbrodnie bohatera przemieniają nie tylko jego twarz czy sumienie, lecz także jego portret. Doriana Graya zestawimy z bohaterami "Makbeta" Szekspira.

10 maja - "Przemiana" Franza Kafki
Bohater opowiadania Kafki pewnego dnia zmienia się w potwornego robaka. Zastanowimy się, jak ta budząca grozę przemiana wpływa na jego poczucie tożsamości.


Prowadzące:
Karolina Rychter - filozofka związana z Wydziałem Filozofii i Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią kultury; jej doktorat dotyczył związków filozofii i literatury. Prowadzi wraz z Joanną Szumańską internetowy magazyn literacki "Praktyki Czytania".

Joanna Szumańska - historyczka teatru i sztuki, doktorantka w zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki PAN, pełnomocnik Dyrektora ds. Teatru w Muzeum Łazienki Królewskie. Współpracuje z Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wraz z Karoliną Rychter internetowy magazyn literacki "Praktyki Czytania".