Zapraszamy na interaktywne wykłady online, poświęcone ochronie przyrody w naszym kraju oraz bioróżnorodności. Spotkania odbędą się w cyklu "Praktyczna Szkoła Ekologii Łazienek Królewskich".

27 kwietnia 2021 r., godz. 19.00
"Jak chronić dziedzictwo przyrodnicze"

Wykład poświęcony będzie formom ochrony przyrody w Polsce. Uczestnicy spotkania poznają sposoby rozpoznawania gatunków zagrożonych, zakazy obowiązujące w stosunku do obszarów chronionych i metody ich egzekwowania. Dowiedzą się, co wolno robić na terenie obszaru Natura 2000, a za co trzeba spodziewać się konsekwencji prawnych, a także jak należy się zachować, gdy znajdzie się ranne zwierzę chronione lub zniszczone siedlisko rzadkiego gatunku.

11 maja 2021 r., godz. 19.00
"Łazienki Królewskie pod ochroną"

Podczas wykładu mowa będzie o czynnej ochronie gatunków na przykładzie zwierząt z łazienkowskich ogrodów. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, na czym polega ochrona czynna i jakie gatunki obejmuje. Poznają bliżej zwierzęta chronione z Łazienek Królewskich, które żyją tu obecnie i które bytowały tu w przeszłości. Uczestnikom spotkania prześlemy pocztą drobną niespodziankę, której znaczenie wyjaśni się podczas wykładu.

25 maja 2021 r., godz. 19.00
"Gatunki obce w Łazienkach Królewskich"

Ostatni wykład zostanie poświęcony gatunkom obcym i inwazyjnym, które spotkać można w Łazienkach Królewskich oraz podczas spacerów w lesie i nad morzem. Mowa będzie o tym, skąd do nas przybyły, jakie mają sposoby rozprzestrzeniania, dlaczego przyczyniają się do degradacji środowiska i stanowią zagrożenie dla rodzimej różnorodności biologicznej, a także czy można je zwalczać. Uczestnikom spotkania prześlemy pocztą drobną niespodziankę, której znaczenie wyjaśni się podczas wykładu.


Lidia Sternik-Stempkowska - z wykształcenia biolog, z zamiłowania przyrodnik. Studiowała biologię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przez 11 lat pracowała w resorcie środowiska jako specjalista od ochrony gatunkowej zwierząt.  Obecnie zatrudniona jest w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie zajmuje się promowaniem edukacji o żubrach. Współpracuje również ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów. W Łazienkach Królewskich prowadzi zajęcia przyrodnicze dla dzieci i dorosłych.