Zapraszamy na warsztaty ekologiczne, poświęcone najważniejszym zasobom naszej planety, czyli wodzie, ziemi i powietrzu.

Podczas drugiego spotkania z cyklu "Praktyczna Szkoła Ekologii Łazienek Królewskich" (pierwsze poświęcone było wodzie) przyjrzyjmy się bliżej glebie i jej tajnikom. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak lepiej uprawiać ogród, kierując się wiedzą na temat właściwości różnych rodzajów gleb. Wcielą się też w gleboznawców i przeprowadzą serię podstawowych pomiarów.

Na kolejnym spotkaniu (termin podany zostanie na stronie internetowej Muzeum) mowa będzie o powietrzu.