Uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku zapraszamy do udziału w wykładach stacjonarnych i online, poświęconych zagadnieniom z zakresu sztuki i historii, a także nauk przyrodniczych.

Dzięki muzealnym wykładom słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku mogą poszerzyć swoją wiedzę, spotykając ekspertów z różnych dziedzin, a także na nowo odkryć Łazienki Królewskie.

Tematyka zajęć uzgadniana jest bezpośrednio z koordynatorami grup. Prelekcje przygotowywane są przez specjalistów, najczęściej będących pracownikami Muzeum.

Istnieje możliwość organizacji zarówno pojedynczych zajęć, jak i cyklu obejmującego cały rok akademicki.

Wykłady stacjonarne odbywają się - w zależności od uzgodnionej wcześniej problematyki - w obiektach lub ogrodach Łazienek Królewskich.

Wykłady online organizowane są przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego. Link do zajęć, wygenerowany przez Muzeum, przesyłany jest opiekunowi grupy w dniu poprzedzającym wykład.

Przykładowe tematy zajęć:

1. Co król robił w Łazienkach?

2. Marcello Bacciarelli - nadworny artysta króla Stanisława Augusta.

3. Królewska kuchnia Paula Tremo.

4. Gdy Europa mówiła po francusku. Rola Francji w kulturze epoki Stanisława Augusta.

5. Sztuka w naturze, czyli świat roślin w malarstwie i ogrodach.


Istnieje możliwość tłumaczenia wykładów na Polski Język Migowy. Zgłoszenia PJM: dr Kamil Frejlich, e-mail: k. frejlich@lazienki-krolewskie.pl