Uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku zapraszamy do udziału w zajęciach stacjonarnych i online, poświęconych zagadnieniom z zakresu sztuki i historii, a także nauk przyrodniczych.

Dzięki muzealnym zajęciom słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku mogą poszerzyć swoją wiedzę, spotykając ekspertów z różnych dziedzin, a także na nowo odkryć Łazienki Królewskie.

Tematyka spotkań uzgadniana jest bezpośrednio z koordynatorami grup. Są one przygotowywane przez specjalistów, najczęściej będących pracownikami Muzeum.

Istnieje możliwość organizacji zarówno pojedynczych zajęć, jak i cyklu obejmującego cały rok akademicki.

Zajęcia stacjonarne odbywają się - w zależności od uzgodnionej wcześniej problematyki - w obiektach lub ogrodach Łazienek Królewskich.

Wykłady online organizowane są przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego. Link do zajęć, wygenerowany przez Muzeum, przesyłany jest opiekunowi grupy w dniu poprzedzającym wykład.

Przykładowe tematy zajęć:

1. Co król robił w Łazienkach?

2. Marcello Bacciarelli - nadworny artysta króla Stanisława Augusta.

3. Królewska kuchnia Paula Tremo.

4. Francuscy encyklopedyści o dramacie.

5. Zwierzęta Łazienek.


Istnieje możliwość tłumaczenia zajęć na Polski Język Migowy. Zgłoszenia PJM: dr Kamil Frejlich, e-mail: k. frejlich@lazienki-krolewskie.pl