Uniwersytety Trzeciego Wieku zapraszamy do udziału w wykładach online, poświęconych zagadnieniom z zakresu sztuki, historii, teatru, filozofii i nauk przyrodniczych.

Dzięki muzealnym wykładom online słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku mogą poszerzyć swoją wiedzę, spotykając ekspertów z różnych dziedzin, a także na nowo odkryć Łazienki Królewskie.

Tematyka zajęć uzgadniana jest bezpośrednio z koordynatorami grup. Prelekcje przygotowywane są przez specjalistów, najczęściej będących pracownikami Muzeum.

Wykłady online odbywają się przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego. Link do zajęć, wygenerowany przez Muzeum, przesyłany jest opiekunowi grupy w dniu wykładu.

Przykładowe tematy zajęć:

1. Wizerunki równoległe Stanisława Augusta.

2. Marcello Bacciarelli - nadworny artysta króla.

3. Gdy Europa mówiła po francusku. Rola Francji w kulturze epoki Stanisława Augusta.

4. Edukacja polityczna ostatniego króla.

5. Mieszkańcy Łazienek Królewskich - przegląd postaci i osobowości.


Istnieje możliwość tłumaczenia wykładów na Polski Język Migowy. Zgłoszenia PJM: Krzysztof Kolasa, e-mail: k.kolasa@lazienki-krolewskie.pl