Zapraszamy na wykład o wybranych powiązaniach między naszą psychiką a kolorem. Spotkanie będzie połączone z oprowadzaniem po nowej przestrzeni twórczej "Wystaw się!" w Starej Kordegardzie.

Jakie znaczenie ma kolor w kulturze, a jakie w ludzkiej psychice? Co można powiedzieć o człowieku, który lubi określone barwy? Jaki jest związek między niektórymi kolorami a emocjami? Czy zaburzenie psychiczne, np. depresja, może zmienić percepcję koloru? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź podczas wykładu o wybranych powiązaniach między psychiką a kolorem. Spotkaniu będzie towarzyszyć prezentacja ilustracji wybranych prac z przestrzeni twórczej "Wystaw się!" i oprowadzenie po Starej Kordegardzie.


Daniel Jerzy Żyźniewski - psycholog, neuropsycholog kliniczny, terapeuta, historyk sztuki, absolwent Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Współpracuje m.in. z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest członkiem The British Psychological Society. W praktyce psychologicznej zajmuje się diagnostyką psychologiczną i neuropsychologiczną oraz interwencją i terapią psychologiczną w chronicznym stresie, zaburzeniach depresyjnych i lękowych. Jego praca badawcza obejmuje związek psychiki z jakością odbioru i tworzenia dzieła sztuki, a szczególnie neuropsychologię sztuki.