Zapraszamy na warsztaty, podczas których poznamy huby. Dowiemy się, jak je rozróżniać i wykorzystać. Wykonamy również dekoracje z grzybów nadrzewnych i innych naturalnych elementów.

Huby to rodzaj grzybów; często zupełnie niezauważane w trakcie spacerów po lesie czy parku. Warto zmienić to podejście, gdyż huby są bardzo istotnym komponentem świata przyrodniczego. Mogą być ponadto szeroko wykorzystywane w kulinarnych, leczniczych i rękodzielniczych aspektach codziennego życia. O tym m.in. będzie mowa na naszych warsztatach.


Łukasz Karabowicz przyrodą interesuje się od 12. roku życia, kiedy otrzymał swoją pierwszą kamerę. Studia na SGGW w Warszawie ugruntowały jego zainteresowanie botaniką. Jest absolwentem leśnictwa oraz studiów podyplomowych z dziedziny turystyki i edukacji leśnej, edukatorem przyrodniczym, obecnie pełni też obowiązki kierownika Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.