Zapraszamy na spacer fotograficzny szlakiem miejsc i osi widokowych, utrwalonych na akwarelach Zygmunta Vogla. Przyjrzymy się osiemnastowiecznej przyrodzie i porównamy ją ze współczesnymi ogrodami.

Wzorem ukazanych na malarskich przedstawieniach postaci skryjemy się w cieniu Amfiteatru. Siadając nad brzegiem pobliskiego stawu, oddamy się kontemplacji krajobrazu i utrwalimy jego piękno w odbitkach błyskawicznego aparatu. Zastanowimy się również, jakie odczucia zmysłowe i estetyczne towarzyszyły osiemnastowiecznym spacerowiczom w łazienkowskich ogrodach. Spotkanie stanie się ponadto okazją, by przyjrzeć się, jak artyści, w przeszłości i współcześnie, postrzegają pierwotną naturę i różnorodność jej form.

Wydarzenie pod hasłem "Krajobraz nieobecny" odbywa się w ramach cyklu "Sensoryczne spacery", towarzyszącego wystawie "Ursula von Rydingsvard - Tylko sztuka", która od 5 października 2021 r. eksponowana będzie w Łazienkach Królewskich.


Prowadzenie:
Olga Michalik - historyk sztuki i kultury, edukatorka muzealna, koordynatorka strefy edukacji artystycznej królewskiej formierni oraz działań edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami i o szczególnych potrzebach.