Zainspirowani pracami barokowych malarzy wykonamy własne dzieła. Będą to rysunkowe portrety, które powstaną przy użyciu metody zwanej "chiaroscuro".

Jedną z charakterystycznych cech obrazów barokowych jest światłocień - tzw. "chiaroscuro". Malarze caravaggioniści, w tym Mattia Preti, odważnie używali barwnych kontrastów, gruntując swoje płótna na ciemno i wykorzystując odznaczające się na nich jasne pigmenty.

Na warsztatach postaramy się wykonać rysunkowe portrety, korzystając z tej metody. Przy okazji porozmawiamy o tym, jak mógł wyglądać warsztat caravaggionisty, jakich materiałów plastycznych i w jakich celach używali artyści w XVII i XVIII wieku.

Warsztaty towarzyszą wystawie "Mattia Preti. Odkrywając barokowe tajemnice Malty".


Lena Lewandowska - edukatorka w Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Narodowym w Warszawie. Studentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Interesuje się sztuką późnego średniowiecza, kulturą niderlandzką i dawnymi mapami.