Posłuchamy barwnej, pełnej ciekawostek opowieści o zwierzętach w nowożytnej Europie podczas wykładów, które towarzyszą wystawie "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego".

TERMINY I TEMATY WYKŁADÓW

13 czerwca - "Jakie rzadkie zwierzęta kolekcjonowano w XVI-XVIII wieku i dlaczego?"
Jakie zwierzęta trzymano w menażeriach? Jakie gatunki wzbudzały największe zainteresowanie kolekcjonerów oraz widowni? Podczas wykładu poznamy kilka przykładów zwierząt, których pojawienie się wzbudziło szczególne zainteresowanie w Europie. Poznamy też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało. Przedmiotem wykładu będą również najsłynniejsze menażerie w historii, a także praktyki kulturowe związane ze zwierzętami, takie jak nadawanie im symbolicznych znaczeń czy wykorzystywanie jako emblematu władzy. 

18 lipca - "Karczmy, jarmarki i zakazane ogrody. Oglądanie zwierząt przed wiekami"
Czy menażerie oraz zwierzyńce były dostępne dla wszystkich, czy może tylko niektórzy mogli oglądać różne gatunki zwierząt w epoce nowożytnej? Kto miał możliwość poznawania zwierząt w trakcie podróży? Na jakich zasadach odbywało się oglądanie zwierząt w miastach i jak te okoliczności wpływały na reakcje publiczności? Odpowiedzi na powyższe pytania poznamy podczas wykładu.

22 sierpnia - "Oko w oko z cudownym zwierzęciem. Wyjątkowe spotkania Europejczyków z nieznanymi i rzadkimi gatunkami zwierząt w epoce nowożytnej"
Podczas wykładu posłuchamy o pierwszych europejskich spotkaniach z nowymi, nieznanymi dotąd gatunkami, takimi jak manaty, ptak dodo czy cudowronki. Dowiemy się również, czy niecodziennie wyglądające lub zachowujące się zwierzęta interesowały wówczas ludzi i jakie wywoływały reakcje. Czy pijane jemiołuszki, wyrzucone na brzeg walenie lub orki w pobliżu portów to naturalne zjawisko? Podczas wykładu poznamy również początki naukowego badania zwierząt oraz wpływ stereotypów i magicznego myślenia na ten proces. Dowiemy się też, jak powstawały pierwsze materiały popularnonaukowe na temat przyrody i jak przebiegało rekonstruowanie wiedzy antycznej.


Konrad Bielecki - historyk kultury, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł doktora uzyskał w Instytucie Historii PAN. Interesuje się kulturową historią nauki w okresie nowożytnym, w szczególności historią zwierząt egzotycznych oraz kolekcji naturaliów. Wieloletni pracownik i współpracownik muzeów, w tym Muzeum Narodowego w Krakowie, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu i Zamku Królewskiego w Warszawie. Edukator i popularyzator nauki. Publikował m.in. w "Kwartalniku Historycznym", magazynie "Kontakt" oraz "Focus Historia".