Słowa klucze: woda, Wodozbiór, źródło, historia, staw, hydrologia, kaczki, rośliny bagienne.

Podczas spaceru odkryjemy stawy, fontanny i źródełka z czasów Stanisława Augusta. Spacerując szlakiem wodnym, poznamy nie tylko architekturę związaną z wodą, lecz także łazienkowską faunę i florę. Spotkanie będzie wzbogacone zadaniami edukacyjnymi o tematyce hydrologicznej.

UCZNIOWIE:

  • dowiedzą się czym jest Wodozbiór i jakie pełnił funkcje w czasach stanisławowskich,
  • poznają historyczny szlak wodny Łazienek Królewskich,
  • dowiedzą się, jakie rośliny terenów podmokłych rosną w ogrodach.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup