Lekcja poświęcona będzie dynastii Jagiellonów, wywodzącej się od litewskich Giedyminowiczów, której przedstawiciele panowali w Polsce, na Litwie, w Czechach i na Węgrzech. W szczytowym momencie był to obszar ponad 2 mln km kw.

Słowa kluczowe: Europa Środkowa, dynastia, Władysław Warneńczyk, Władysław Jagiellończyk, bitwa pod Mohaczem, Zygmunt August.

Podczas zajęć prześledzimy losy państw jagiellońskich, ze szczególnym uwzględnieniem rządów dynastii na Węgrzech. Dowiemy się, dlaczego Władysław II Jagiellończyk bywał nazywany królem "Dobrze". Zastanowimy się też nad trwałością dziedzictwa epoki oraz odpowiemy na pytanie, czy istniała Europa jagiellońska.

UCZNIOWIE:

  • zrozumieją okoliczności objęcia przez Jagiellonów władzy w poszczególnych państwach;
  • będą potrafili określić charakter unii polsko-węgierskiej;
  • poznają międzynarodowy kontekst rządów Jagiellonów w Polsce i na Węgrzech.