Zapraszamy do udziału w lekcjach muzealnych towarzyszących wystawie czasowej "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich". Zajęcia będą okazją do poznania historii stosunków polsko-węgierskich.  

Słowa kluczowe: stosunki polsko-węgierskie, Ugrofinowie, hungaryzm, baśń, królowa Jadwiga, Stefan Batory, kontusz.

Podczas lekcji przeniesiemy się w czasie i przestrzeni. Przyjrzymy się współczesnym Węgrom, prześledzimy ich dzieje oraz poznamy pochodzące stamtąd baśnie. Dowiemy się, co łączy Polskę i Węgry, jak na przestrzeni stuleci układały się stosunki między oboma krajami oraz czy Polacy i Węgrzy rzeczywiście są przysłowiowymi bratankami.

UCZNIOWIE:

  • zrozumieją charakter stosunków polsko-węgierskich na przestrzeni wieków;
  • poznają słowa pochodzenia węgierskiego używane w języku polskim;
  • dowiedzą się, jakie postacie w szczególny sposób łączą dzieje Polski i Węgier;
  • będą potrafili ustosunkować się do powiedzenia "Polak, Węgier - dwa bratanki".