Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

 • Galeria Rzeźby w Starej Oranżerii, pod oknem stoją ustawione na postumentach białe rzeźby, jako pierwsza widoczna jest rzeźba przedstawiająca nagich mężczyzn.

  Kultura, sztuka, historia

  Lekcje muzealne online to przewodnik po XVIII-wiecznym świecie sztuki oraz panujących wówczas obyczajach i modzie. Uczniowie poznają mecenat Stanisława Augusta, życie dworskie oraz sytuację Rzeczypospolitej za panowania ostatniego króla Polski.

  Przeczytaj cały wpis
 • Pszczoła siedzi na fioletowym kwiecie.

  Przyroda

  Ogrody Łazienek Królewskich słyną z bardzo dużej bioróżnorodności. Lekcje przyrodnicze online to okazja do poznania bogactwa łazienkowskiej fauny i flory oraz zasad, jakie panują w tym niezwykłym świecie.

  Przeczytaj cały wpis