Słowa klucze: ogród, historyczne style ogrodowe, rezydencja, fauna, flora, mapa, kompas, lornetka, zegary.

Czy Łazienki Królewskie są parkiem miejskim? Jakie tajemnice skrywają ogrody
i pałace letniej re­zydencji Stanisława Augusta? Czy znajdziemy tu interesującą florę? Sprawdźmy to, wyruszając na wspólny spacer po zabytkowym łazienkowskim ogrodzie. W zabytkowej przestrzeni ogrodowej poznamy zasady poruszania się z mapą i korzystania z lornetki oraz kompasu.

UCZNIOWIE:

  • poznają genezę i historię łazienkowskiego ogrodu,
  • dowiedzą się, jakie gatunki roślin znajdują się w ogrodzie i jakie zwierzęta go zamieszkują,
  • poznają style ogrodowe,
  • nauczą się korzystać z kompasu i mapy.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup