Słowa klucze: owady, hotele dla owadów, drzewa, związki frazeologiczne, pszczoły, zapylacze.

Udamy się do świata owadów, aby dowiedzieć się, jak liczną grupę organizmów reprezentują. Poznamy siedliska, które zamieszkują, a także pokarmy, jakimi się żywią. Podczas zajęć dowiemy się, jakie rośliny, będące bazą pokarmową dla zwierząt i ludzi, istnieją dzięki owadom zapylającym.

UCZNIOWIE:

  • dowiedzą się, w jakim stopniu obraz owadów kreślony przez literaturę, malarstwo czy film zgodny jest z rzeczywistością,
  • będą wiedzieli, jaką rolę pełnią owady w naszym życiu i środowisku,
  • zapoznają się ze zwyczajami mieszkaniowymi owadów,
  • poznają życie pszczół i innych zapylaczy.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup