Słowa klucze: ptaki, pióra, śpiewy, karmnik, gniazda, lornetki, dymorfizm, lotki, sterówki.

W ogrodach Łazienek Królewskich żyje wiele gatunków ptaków. Ich niezwykłą różnorodność będziemy obserwować za pomocą lornetek. Dowiemy się, do czego ptakom służą pióra, jakie mają dzioby i które z nich są najlepszymi lotnikami. Nauczymy się rozróżniać gatunki po ubarwieniu i śpiewie. Dowiemy się, skąd biorą się nazwy ptaków: ślepowron, łabędź niemy, płaskonos i płomykówka.

UCZNIOWIE:

  • nauczą się używać lornetki,
  • poznają budki lęgowe przeznaczone dla różnych gatunków ptaków,
  • będą umieli rozpoznawać śpiewy niektórych gatunków ptaków,
  • dowiedzą się, dlaczego niektóre samce są znacznie bardziej kolorowe niż samice, a u innych par różnica jest niewidoczna.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup