• Powstanie listopadowe

  Słowa klucze: Królestwo Kongresowe, konstytucja, powstanie, dyktator, niepodległość, emigracja.

  Przeczytaj cały wpis
 • Sekrety Starej Oranżerii

  Słowa klucze: ogród zimowy, foyer, galeria rzeźby, teatr, egzotyka, symbolika roślinna, laur, flora, zmysły.

  Przeczytaj cały wpis
 • Obiady czwartkowe

  Słowa klucze: mecenat, oświecenie, klasycyzm, obiady czwartkowe.

  Przeczytaj cały wpis
 • W królewskiej formierni

  Słowa klucze: rzeźba, odlew gipsowy, artysta, starożytność, mitologia, kopia, oryginał.

  Przeczytaj cały wpis
 • Zostań nadwornym artystą

  Słowa klucze: nadworny artysta, mecenat, Marcello Bacciarelli, André le Brun, malarnia, skulptornia.

  Przeczytaj cały wpis
 • Poznaj króla

  Słowa klucze: króla, koronacja, elekcja, herb, insygnia, portret, ceremoniał, dwór.

  Przeczytaj cały wpis
 • U boku króla

  Słowa klucze: Franciszek Ryx, kamerdyner, nobilitacja, teatr publiczny, afera Dogrumowej, awans społeczny.

  Przeczytaj cały wpis
 • Dawne dzieje Łazienek

  Słowa klucze: Ujazdów, Bona, Zwierzyniec, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Ermitaż, Łaźnia.

  Przeczytaj cały wpis
 • Roztańczony dwór królewski

  Słowa klucze: taniec dworski, menuet, polonez, gawot, ubiór do tańca, ukłon taneczny.

  Przeczytaj cały wpis
 • Obyczajowość dworu królewskiego

  Słowa klucze: etykieta, ceremoniał, dwór królewski, savoir vivre.

  Przeczytaj cały wpis
 • Moda dworska XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej

  Słowa klucze: peruka, wachlarz, maska, frak, żupan.

  Przeczytaj cały wpis
 • Bogowie olimpijscy w Pałacu na Wyspie

  Słowa klucze: mitologia, frazeologia, symbol, alegoria, płaskorzeźba.

  Przeczytaj cały wpis
 • Antyk na bis

  Słowa klucze: antyk, panteon, klasycyzm, mit, mitologia, epopeja, polis, archetyp, odkrycia archeologiczne.

  Przeczytaj cały wpis
 • Mity nie tylko greckie

  Słowa klucze: mit, symbol, atrybut, mapa świata, kontynent, heros, wielokulturowość.

  Przeczytaj cały wpis
 • Szkicownik królewski

  Słowa klucze: kontur, światłocień, obserwacja, królewski artysta, eksperyment, obiekt plastyczny, kreatywność.

  Przeczytaj cały wpis
 • Poznaj Pałac na Wyspie

  Słowa klucze: pałac, muzeum, kolekcja, mecenas, filozof w koronie.

  Przeczytaj cały wpis
 • Spacer teatralny

  Słowa klucze: teatr dworski, Amfiteatr, Teatr Królewski, widowiska plenerowe, teatr i polityka.

  Przeczytaj cały wpis
 • Za kulisami teatru

  Słowa klucze: teatr, teatr królewski, spektakl, kulisy, kurtyna, widownia, sufler, kostium, rekwizyt.

  Przeczytaj cały wpis
 • Bajka zamiast lekcji

  Słowa klucze: bajka, mit, legenda, alegoria, tradycja, wielokulturowość, Ignacy Krasicki.

  Przeczytaj cały wpis
 • Odkrycia i wynalazki

  Słowa klucze: oświecenie, król, szlachcic, archiwum, epistolografia, patent, postęp.

  Przeczytaj cały wpis
 • Płynie czas

  Słowa klucze: filozofia, czas historyczny, czas astronomiczny, zegar ogniowy, zegar słoneczny, klepsydra.

  Przeczytaj cały wpis
 • Konstytucja 3 maja

  Słowa klucze: wolna elekcja, liberum veto, Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja, trójpodział władzy, konfederacja targowicka, rozbiory.

  Przeczytaj cały wpis
 • Tadeusz Kościuszko. Bohater dwóch kontynentów

  Słowa klucze: Szkoła Rycerska, insurekcja kościuszkowska, Virtuti Militari, legiony polskie, Order Orła Białego, Tadeusz Kościuszko.

  Przeczytaj cały wpis
 • Królewski zwierzyniec

  Słowa klucze: lew, kaczka, paw, rzeźba, kolekcja, związek frazeologiczny, symbolika zwierzęca, żywioły.

  Przeczytaj cały wpis
 • Ogród łazienkowski

  Słowa klucze: ogród, historyczne style ogrodowe, rezydencja, fauna, flora, mapa, kompas, lornetka, zegary.

  Przeczytaj cały wpis