• Powstanie listopadowe

  Słowa klucze: Królestwo Kongresowe, konstytucja, powstanie, dyktator, niepodległość, emigracja.

  Przeczytaj cały wpis
 • Obiady czwartkowe

  Słowa klucze: mecenat, oświecenie, klasycyzm, obiady czwartkowe.

  Przeczytaj cały wpis
 • Dawne dzieje Łazienek

  Słowa klucze: Ujazdów, Bona, Zwierzyniec, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Ermitaż, Łaźnia.

  Przeczytaj cały wpis
 • Co nam zostało z Oświecenia?

  Słowa klucze: demokracja, opinia publiczna, prasa, słowniki, encyklopedie, Wolter, Diderot, egalitaryzm, scjentyzm, sekularyzm.

  Przeczytaj cały wpis
 • Zainspirowani starożytnością

  Słowa klucze: starożytność, antyk, mitologia, kopia, odlew gipsowy, kompozycja, złoty podział, kanon.

  Przeczytaj cały wpis
 • Teatr dworski

  Słowa klucze: teatr, mecenat teatralny Stanisława Augusta, théâtre de société, teatr publiczny, architektura teatru, oświeceniowy repertuar teatralny.

  Przeczytaj cały wpis
 • Obyczajowość dworu królewskiego

  Słowa klucze: etykieta, ceremoniał, dwór królewski, savoir vivre.

  Przeczytaj cały wpis
 • Grand tour

  Słowa klucze: oświecenie, grand tour, Pompeje, Herkulanum, salon, kolekcja, diariusz, groteski.

  Przeczytaj cały wpis
 • O klasycyzmie

  Słowa klucze: Oświecenie, klasycyzm stanisławowski, antyk, kanon, mitologia.
   

  Przeczytaj cały wpis
 • Doznaj oświecenia

  Słowa klucze: racjonalizm, empiryzm, absolutyzm, trójpodział władzy.

  Przeczytaj cały wpis
 • Moda dworska XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej

  Słowa klucze: peruka, wachlarz, maska, frak, żupan.

  Przeczytaj cały wpis
 • Konstytucja 3 maja

  Słowa klucze: wolna elekcja, liberum veto, Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja, trójpodział władzy, konfederacja targowicka, rozbiory.

  Przeczytaj cały wpis
 • Tadeusz Kościuszko. Bohater dwóch kontynentów

  Słowa klucze: Szkoła Rycerska, insurekcja kościuszkowska, Virtuti Militari, legiony polskie, Order Orła Białego, Tadeusz Kościuszko.

  Przeczytaj cały wpis
 • Poznaj Pałac na Wyspie

  Słowa klucze: pałac, muzeum, kolekcja, mecenas, filozof w koronie.

  Przeczytaj cały wpis