Louis Delanois (1731-1792, mistrz 1761)

Czołowy paryski stolarz końca XVIII w., swoją karierę rozpoczął prawdopodobnie w warsztacie, który prowadziła po swoim mężu wdowa Lerouge. Punktem zwrotnym w karierze Delanois'a było zainteresowanie Mme de Barry, która przed tym jak została metresą Ludwika XV, miała swój apartament niedaleko warsztatu, który prowadził Delanois. Pracował on dla niej prawdopodobnie przez którki okres, między rokiem 1768-1770, wyposażył jej apartamenty w Wersalu.