Jan Porcellis (przed 1584-1632)

Jan Porcellis (Gandawa przed 1584–1632 Zoeterwoude k. Lejdy). Marynista czynny w Rotterdamie, Londynie, Antwerpii 1615–20, Gandawie, Haarlemie, Amsterdamie.

[D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Warszawa 2015: Muzeum Łazienki Królewskie, s. 319.]