Ośrodek badań nad epoką stanisławowską

Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską działa w Łazienkach Królewskich od 2011 r. O jego powołaniu zdecydowała potrzeba pogłębienia badań nad epoką i europejskim XVIII w. Ośrodek ma koordynować i inspirować takie badania, a królewska rezydencja jest naturalnym miejscem dla prowadzenia takiej działalności. To forum spotkań naukowych badaczy polskich i europejskich, realizujących długo i krótkoterminowe projekty. Organizuje spotkania, wykłady, seminaria i konferencje. Współpracuje m. in. z Zamkiem Królewskim w Warszawie i Pałacem Króla Jana III w Wilanowie. Otwarty jest też dla szerokiej publiczności, realizując tym samym ideę muzeum otwartego.

Jeden z głównych projektów Ośrodka dotyczy badania ikonografii Łazienek Królewskich. Rozpoczęty w 2011 r., obejmuje także inne rezydencje carskie na terenach polskich. Jego efektem jest m. in. album "Łazienki w starej fotografii",wydany w 2014 r. przez Muzeum Łazienki Królewskie oraz wydawnictwo "Bosz".

We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Badań Literackich PAN, Fundacją na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi oraz innymi instytucjami o profilu naukowym, Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską prowadzi szereg wykładów, dotyczących idei Oświecenia. Łazienki Królewskie stają się miejscem wysokiej kultury i debaty publicznej. W ten sposób składają hołd idei Stanisława Augusta.