Biografia Stanisława Augusta ukazuje się w Polsce siedemdziesiąt lat po wydaniu francuskiego oryginału. Ta monumentalna i wielowątkowa praca z lekkością przedstawia fascynujące aspekty XVIII-wiecznej obyczajowości, teatrum kultury i polityki. Znajdziemy tu historie miłosne, tragedie prywatne i państwowe, bezwzględne zagrywki dyplomatyczne i militarne, czy wreszcie szereg sylwetek szlachetnych i mądrych ludzi dążących do triumfu oświecenia i poprawy losu mieszkańców Polski i Europy.

Pierwszy tom to opowieść o Polsce baroku i czasach panowania władców saskich z dynastii Wettynów, o realiach, w których wychował się Stanisław Antoni Poniatowski - późniejszy król Stanisław August. Jean Fabre sugestywnie oddaje mroki epoki saskiej i stopniową atrofię instytucji publicznych. Nie zapomina przy tym o dającym nadzieję zalążku oświecenia, którego reprezentantami byli Stanisław Konarski czy dobrze wyedukowana młodzież z młodym Poniatowskim na czele. Podróż edukacyjna przyszłego króla przybliża nam kulturę krajów Europy Zachodniej i dynamicznie wkraczającej w politykę europejską Rosji. Stanisław poznał wówczas tajniki dyplomacji oraz nawiązał swój najgorętszy, brzemienny w skutki romans z wielką księżną Katarzyną, późniejszą imperatorową Katarzyną II.