Zapraszamy na cykl wykładów "Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku", który poświęcony jest wyzwaniom, przed jakimi stanęło państwo polsko-litewskie pod koniec swojego istnienia.

Wybitni znawcy XVIII wieku omówią wybrane aspekty życia społecznego i politycznego, którymi w Rzeczypospolitej zajmowali się oświeceniowi reformatorzy (ich działania, choć zwieńczone sukcesami, nie uchroniły kraju od upadku).

Podczas wykładów przedstawione zostaną ułomne stro­ny I Rzeczypospolitej, z uwzględnieniem nacisków sąsiednich mocarstw. Słuchacze będą mieli szan­sę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Rzeczpospolita mogła się urato­wać, i co zdecydowało o tym, że nie zdołała się ocalić.

Wykłady skłonią również do spojrzenia na dzisiejsze państwo polskie z historycznej perspektywy. Takiej, która pokazuje, jakie ewentualnie zjawiska polityczne i społeczne w XXI wieku, pozytywne, i te, na które się zżymamy, mają korzenie w państwie przedrozbiorowym.

Cykl "Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku" został przygotowany przez Muzeum Łazienki Królewskie we współpracy z prof. Zofią Zielińską z Instytutu Historycznego UW.

PLAN WYKŁADÓW:

21 września 2016 r. - dr Dorota Dukwicz, Czy osiemnastowieczna Rzeczpospolita była państwem suwerennym?

16 listopada 2016 r. - prof. Wojciech Kriegseisen, Sytuacja nieuprzywilejowanych. Mieszczanie, chłopi, dysydenci

7 grudnia 2016 r. - dr Jakub Bajer, Królewska, państwowa, magnacka - oblicza dyplomacji polskiej doby stanisławowskiej

11 stycznia 2017 r. - prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Liberum veto: prawdziwa walka z mitycznym ideałem

22 marca 2017 r. - dr hab. Urszula Kosińska, Pamiętne sejmy polskie XVIII wieku i ich niszczenie przez państwa ościenne

5 kwietnia 2017 r. - dr Maria Czeppe, Wobec trudnych wyborów - wybitne postacie XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej

24 maja 2017 r. - prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, Dlaczego Sejm Czteroletni zasłużył na dobrą pamięć u Polaków (i nie tylko Polaków)?

7 czerwca 2017 r. - dr hab. Paweł Zając OMI, Dekalog "odrodzenia stanisławowskiego" - od Stanisława Konarskiego do Konstytucji 3 maja.