Jaka przyszłość czeka Unię Europejską? Czy spełni się któryś z pięciu scenariuszy przedstawionych w Białej Księdze Komisji Europejskiej? A może nastąpi jeszcze inny rozwój wydarzeń lub rozpad UE? O tym wszystkim będzie mowa podczas debaty "Quo vadis, Europo?", która odbędzie się 22 czerwca 2017 r., w godz. 9.00-13.00, w Podchorążówce.  

Wykład wprowadzający wygłosi ambasador Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Następnie uczestnicy spotkania zastanowią się, który z pięciu scenariuszy przedstawionych w marcu tego roku przez Komisję Europejską jest najbardziej prawdopodobny, a który - najlepszy dla Polski. Przeanalizują również, jakie inne koncepcje ws. przyszłości UE można zarysować. Na koniec rozpętają burzę mózgów na temat tego, jak należy budować komunikację wokół projektu "Unia Europejska", aby nie był on obojętny dla młodych ludzi, budził pozytywne emocje i chęć działania na rzecz Wspólnot. 

Debata będzie miała formułę warsztatową, udział w niej jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja pod tym linkiem.

Organizatorzy: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Fundacja Konrada Adenauera, Muzeum Łazienki Królewskie.

PROGRAM DEBATY "QUO VADIS, EUROPO?"
9:00-9:15 Przywitanie, wprowadzenie
Dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych
Dr Angelika Klein, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

9:15-9:45 Wykład wprowadzający: prezentacja Białej Księgi i pięciu scenariuszy dotyczących przyszłości UE
Dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

9:45-11:15 Pierwsza debata: "Konsultacje obywatelskie scenariuszy przyszłości Europy przedstawionych w Białej Księdze"
- Jakie jest prawdopodobieństwo realizacji tych scenariuszy?
- Jakich elementów w nich brakuje?
- Który z nich jest najlepszy dla Polski?
- Jak na tym tle można budować relacje Polska-Niemcy?
Moderacja: dr Małgorzata Bonikowska, CSM

11:15-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 Druga debata: "Przyszłość Europy - inne scenariusze"
- Jakie jeszcze scenariusze przyszłości UE można zarysować?
- Które obszary działania UE są dziś dla Europejczyków najważniejsze?
- Jak budować komunikację wokół projektu "Unia Europejska", aby go popierali Europejczycy?
- Jak można zwiększyć partycypację obywateli w budowaniu przyszłości UE?
Moderacja: dr Małgorzata Bonikowska, CSM
Konrad Kiljan, Fundacja Polska Debatuje

13:00 Podsumowanie
Dr Małgorzata Bonikowska

BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY - CZYTAJ WIĘCEJ