Działalności kolekcjonerskiej carycy Katarzyny II poświęcony będzie wykład z cyklu "Oświeceniowa republika władców", który poprowadzi prof. Krzysztof Pomian. Owa Reine philosophe - za jaką chciała uchodzić - próbowała zarządzać europejskim Oświeceniem, zapraszając do siebie francuskich uczonych i filozofów. Od Denisa Diderota kupiła nawet bibliotekę.

Podczas wykładu omówiona zostanie koncepcja stworzenia przez Katarzynę II petersburskiego Ermitażu, a także poprzedzające to wydarzenie negocjacje oraz stosunek cesarzowej Rosji do sztuki.


Krzysztof Pomian - prof. dr hab., historyk, filozof, eseista, tłumacz. Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał doktorat i habilitację. Od 1973 r. mieszka i pracuje we Francji. W 1984 r. został profesorem Centre national de la recherche scientifique, w latach 1999–2006 był profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładał w wielu ośrodkach naukowych w Europie i USA. W 2001 r. został dyrektorem naukowym tworzonego w Brukseli Muzeum Europy. Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu w Genewie.

Autor prac o filozofii współczesnej, a także o związkach filozofii z polityką, m. in. zbioru esejów Filozofowie w świecie polityki (2004), a także kilku obszernych opracowań z dziejów historii idei Europy nowożytnej, takich jak: Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza (1968), Przeszłość jako przedmiot wiedzy (1992) czy L’ordre du temps (1984, wydanie polskie 2014).

Opublikował również książki: Człowiek pośród rzeczy. Szkice historyczno-filozoficzne (1973), Europa i jej narody (1992) czy Historia - nauka wobec pamięci (2006).

Do najbardziej znanych jego prac należą publikacje na temat zjawiska kolekcji i muzeum, między innymi Zbieracze i osobliwości. Paryż - Wenecja XVI–XVIII wiek (wydanie polskie 1996). Obecnie przygotowuje pierwszy tom historii muzeów na świecie.