Zapraszamy do udziału w konferencji "Bratanków dzieje wspólne", która odbędzie się 7 maja 2019 r. w Pałacu Myślewickim. Wydarzenie towarzyszy wystawie o stosunkach polsko-węgierskich, prezentowanej w Muzeum Łazienki Królewskie.  

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 - Otwarcie konferencji

Panel I
10.10 - "Polska-Węgry. Stulecie polityki jagiellońskiej 1434-1526 r.", prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Zamek Królewski w Warszawie
10.30 - "Czy Jagiellonowie w XVI wieku odwrócili się od Węgier?", Szymon Brzeziński, Instytut Historii UW
10.50 - "The hussar as part of Polish-Hungarian cultural transfer", dr Kristóf Szuromi, Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie
11.10 - "Stefan Batory i jego wkład w staropolską sztukę wojenną", prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Instytut Historii UW
11.30 - Dyskusja

Panel II
12.00
- "Karl Emeryk Reviczky - węgierski dyplomata w służbie austriackiej na dworze Stanisława Augusta (1772-1779)", Piotr Skowroński, Muzeum Łazienki Królewskie, Instytut Historii PAN
12.20 - "Letnia kampania siedmiogrodzka generała Bema i jej polityczne aspekty", dr István Kovács, Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk
12.40 - "Miejsce relacji polsko-węgierskich w pamięci zbiorowej Polaków", dr Agata Tatarenko, IES
13.00 - "Polish memorabilia in the collection of the Military History Institution and Museum's Photoarchive", Fanni Lukács, Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie
13.20 - Dyskusja

Panel III
14.20 - "Polska i Węgry (1919-1939). Geopolityka, dyplomacja, wartości", prof. dr hab. Marek Kornat, Instytut Historii PAN
14.40 - "Ewakuacja żołnierzy polskich z Węgier 1939-1940", prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, Muzeum Łazienki Królewskie
15.00 - "Wybrane instytucje kultury w Budapeszcie jako narzędzie kształtowania polsko-węgierskiej 'przyjaźni' w duchu komunistycznym w pierwszej powojennej dekadzie", dr Aleksandra Sylburska, Instytut Historii UŁ
15.20 - Dyskusja

Panel IV
16.00 - "Czy w 1956 r. Węgrzy uratowali Polaków? O polskim społeczeństwie jesienią 1956 r.", dr Paweł Sasanka, Instytut Pamięci Narodowej
16.20 - "Socjalizmy drugiego pokolenia. PRL i WRL a wyzwanie nowoczesności po 1956", dr Michał Przeperski, Instytut Pamięci Narodowej
16.40 - "Węgry i relacje polsko-węgierskie w historiografii PRL", dr Tomasz Siewierski, Instytut Historii Nauki PAN
17.00 Dyskusja i zakończenie obrad


WYSTAWA "BRATANKÓW DZIEJE WSPÓLNE. UNIKATY ZE ZBIORÓW BUDAPESZTAŃSKICH"