Zapraszamy na koncert znakomitych młodych instrumentalistów, którzy są uczestnikami programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Wystąpią: Emilia Krzeszowiec, Filip Krzeszowiec, Zuzanna BonarskaJustyna Żołnacz.

W programie koncertu są utwory takich kompozytorów, jak: Chopin, Dvořák, Gliere, Kabalewski, Paderewski, Popper, Torroba, Rodrigo i Wiłkomirski. Bilety na wydarzenie w cenie 10 zł są do nabycia w kasach Muzeum Łazienki Królewskie.

Emilia Krzeszowiec z Katowic, ur. w 2006 roku. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach. W 2018 r. wzięła udział w Zimowej Akademii Muzyki w Lusławicach, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Wiesława Kwaśnego, oraz w Young Arts Festival w Krośnie w klasie Piero Massa. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, m. in: Międzynarodowego Konkursu Interpretacji w ramach Festiwalu Sztuki Słowiańskiej w Ostrawie (Grand Prix w 2018, II miejsce w 2017), XIV Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz Szkół Muzycznych I stopnia we Wrocławiu (II miejsce w 2018), V Ogólnopolskiego Festiwalu Skrzypcowego w Kielcach (II miejsce w 2018), 15. Międzynarodowego Konkursu Pro Bohema w Ostrawie (I miejsce w 2017), 6. Olkuskiego Festiwalu Skrzypcowego Mały wiolinista (I miejsce w 2016), 2. Konkursu Młodych Talentów w Czerwionce-Leszczynach (III miejsce w 2016), Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego VIVALDI 337 w Wieliczce (III miejsce w 2015). W 2017 r. została stypendystką CEA. Dzięki swoim uzdolnieniom i zainteresowaniom plastycznym jest również laureatką konkursów w tej dziedzinie sztuki. Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2018 r.

Filip Krzeszowiec z Katowic, ur. w 2004 roku. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczął w wieku 7 lat w klasie prof. Pawła Głombika, a kontynuował u Adama Krzeszowca. Swoje umiejętności doskonalił na kursach muzycznych w Krośnie i w Lusławicach u prof. Kazimierza Michalika, Roberto Traininiego, Aleksandra Geberta i Anny Banaś. Obecnie uczy się pod kierunkiem Arkadiusza Dobrowolskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest tegorocznym laureatem I nagrody w XII Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Jana Vychitila w Pradze oraz I nagrody na X Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym "Młody polski wiolonczelista" w Bochni. W 2017 r. otrzymał II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pro Bohemia w Ostrawie. W 2016 r. uzyskał I miejsce na XI Forum Młodych Wiolonczelistów w Gdańsku oraz III miejsce w XIII Młodzieżowym Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu. W 2015 r. został laureatem III nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pro Bohemia w Ostrawie, I nagrody w VII Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym "Młody polski wiolonczelista" w Bochni oraz II nagrody w XI Konkursie Młodych Wiolonczelistów we Wrocławiu. Otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Katowice i stypendium Centrum Edukacji Artystycznej. Od 2016 r. jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Zuzanna Bonarska z Augustowa, ur. w 2003 roku. Naukę gry na gitarze rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie. Od 2017 r. jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach. Jest laureatką m.in.: IX Międzynarodowego Konkursu Instrumentalnego w Belgradzie (najwyższa punktacja i I miejsce w 2018), Międzynarodowego Konkursu Gitary w Tczewie (III miejsce w 2018, II - w 2016), Ogólnopolskiego Konkursu Gitary w Chełmie (I miejsce w 2018), Ogólnopolskiego Festiwalu Gitarowego w Golubiu-Dobrzyniu (Grand Prix i I miejsce w kategorii zespołów), Ogólnopolskiego Konkursu "Gitara na kresach" w Chełmie (I miejsce w 2017), Ogólnopolskiego Orawskiego Konkursu Gitary w Jabłonce (II miejsce w 2016), Ogólnopolskiego Konkursu Gitary w Dobczycach (I miejsce w 2016), Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Gitarzystów w Łodzi (III miejsce w 2016). Jest stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego, Burmistrza Miasta Augustowa i Dyrektora CEA w Warszawie. Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2017 r.

Justyna Żołnacz z Warszawy, ur. w 2004 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów mistrzowskich u takich mistrzów, jak: Wojciech Świtała, Andrzej Tatarski, Anna Jastrzębska-Quin, Barbara Halska, Karol Rodziwinowicz. Jest laureatką m.in.: XVI Sochaczewskich Spotkań Kameralnych (Grand Prix w 2018, I miejsce w 2016), VIII Międzynarodowego Konkursu im. Janiny Garści w Stalowej Woli (II miejsce w 2018), V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży im. Beli Bartoka w Warszawie (I miejsce w 2018), XIV Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II st. w Sierpcu (Grand Prix w 2017), XVI Żyrardowskiego Konkursu Młodych Pianistów w Żyrardowie (III miejsce w 2017), IV Konkursu Muzyki Barokowej w Ostrołęce (Grand Prix oraz dyplom za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha w 2017), II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego "Od Bacha do Szymanowskiego" w Warszawie (III nagroda w 2017), V Konkursu "Kameralnie z fortepianem" w Gdańsku (Grand Prix w 2016). Koncertowała jako solistka i kameralistka, m.in. w Zamku Królewskim, Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, Pałacu w Wilanowie, Centralnej Bibliotece Rolniczej, Pałacu w Jabłonnie, Małej Galerii, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy, jak również w Wolfhalden w Szwajcarii. Jej drugą pasją jest taniec. Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2018 r.


Krajowy Funduszu na rzecz Dzieci - stowarzyszenie społeczne, które wspiera w rozwoju uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wyróżniających się wybitnymi uzdolnieniami poznawczymi, muzycznymi, baletowymi i plastycznymi.