Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Nasi Wielcy", poświęcone wspomnieniu życia i twórczości Stefana Rogowicza, wybitnego polskiego architekta krajobrazu, ogrodnika i planisty, w 133. rocznicę jego urodzin.

Stefan Rogowicz (1891-1946) w trakcie swojej pracy zawodowej stworzył wiele projektów krajobrazowych w całej Polsce, takich jak: parki dworskie czy ogrody przy prywatnych willach oraz instytucjach państwowych. Inicjował powstawanie terenów zielonych w Łodzi, modernizował już istniejące oraz ukierunkował plan zadrzewiania miasta. Stąd często nazywany był twórcą łódzkich parków.

Życie i zawodową działalność Stefana Rogowicza przybliży dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek.

Cykl "Nasi Wielcy", prezentujący osiągnięcia architektów krajobrazu, ogrodników i planistów, zasłużonych dla polskiej sztuki ogrodniczej, odbywa się w ramach projektu "Świat ogrodów Longina Majdeckiego". Organizatorzy: Muzeum Łazienki Królewskie, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.


Dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek - architekt krajobrazu, specjalistka w zakresie historii sztuki ogrodowej i rewaloryzacji zabytkowych ogrodów oraz krajobrazu kulturowego. Członek PKN ICOMOS. Wieloletni pracownik Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, w latach 1997-2009 kierownik Podyplomowego Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych SGGW, konsultant Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie w Pracowni Projektowej (2006), w latach 2006-2012 członek Głównej Komisji Konserwatorskiej RP ( dwie kadencje). Autorka projektów rewaloryzacji ogrodów i opracowań naukowych oraz publikacji dotyczących ogrodów historycznych i ich ochrony. Prowadzi praktykę zawodową w zakresie ochrony i rewaloryzacji zabytków ogrodowych.