Zapraszamy na wykład o litewskiej fotografii XIX wieku. Nowe spojrzenie na jej historię przedstawi dr Dainius Junevičius, historyk fotografii z Litwy.

Wykład towarzyszy wystawie czasowej "Odnalezione obrazy. Fotoestetyka hrabiego Benedykta Henryka Tyszkiewicza (1852-1935)" w Stajniach Kubickiego. Dr Dainius Junevičius jest kuratorem owej ekspozycji, prezentującej XIX-wieczne prace z zakresu obyczajów oraz kulturowego dziedzictwa Litwy i Polski. Zdjęcia ukazują również życie i dzieło ich autora, Benedykta Henryka Tyszkiewicza.

Podczas wykładu dr Dainius Junevičius zaprezentuje nowatorskie spojrzenie na historię fotografii XIX wieku na Litwie. W ciągu ostatnich dziesięcioleci badania naukowe dostarczyły nowych ustaleń na temat nieznanych fotografów, korpusów zdjęć oraz praktyk fotograficznych i zaangażowania politycznego twórców.


Dr Dainius Junevičius - emerytowany dyplomata, fizyk z wykształcenia, historyk fotografii z powołania. Autor licznych artykułów o litewskiej fotografii XIX wieku i książek m.in. o fotografach Antonim Rohrbachu (2013) oraz Abdonie Korzonie (2018, polskie tłumaczenie wydawnictwa DiG w 2021), a także dziejach fotografii stereoskopowej na Litwie (2019). Kurator wystaw fotografii Józefa Czechowicza (2015, 2018) i Henryka Benedykta Tyszkiewicza (2020), autor towarzyszących im katalogów. Jego rozprawa doktorska poświęcona została fotografii w technice kolodionu mokrego na Litwie.