Cykl "Oświeceniowa republika marzeń” stanowi kontynuację wykładów "Oświeceniowa republika władców”, według projektu profesora Andrzeja Pieńkosa. W czasie serii rozważań, z wielu perspektyw, zostanie ukazane polskie Oświecenie oraz losy i dokonania głośnych postaci XVIII i XIX wieku, związanych z Łazienkami Królewskim - obiektem marzeń i ambitnych celów Stanisława Augusta (stąd tytuł "Oświeceniowa republika marzeń”).

Były wśród nich osoby wybitne, a niekiedy jedynie bardziej barwne i nietuzinkowe. W Łazienkach się pojawiały, mieszkały, bawiły, a także pracowały - od  założyciela rezydencji w XVII wieku, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, poprzez króla Stanisława Augusta i związanych z nim artystów i intelektualistów (Francuzów, Włochów, Szwajcarów, Szwedów), po międzynarodowych awanturników, takich jak Casanova czy hrabia Cagliostro.

Co łączyło te postaci? Wielorakimi nićmi były związanie z "Rzeczpospolitą literacką” (łac. Respublica litteraria, franc. la république des lettres), europejską wspólnotą uczonych, pisarzy i artystów. Nie tylko dlatego, że na co dzień posługiwały się językiem francuskim, obowiązującym - obok łaciny - w république des lettres, ale też z uwagi na stroje i obyczaje, które "skroiły" sobie na wzór francuski. Ważny był również pewien klimat intelektualny: wielki optymizm co do natury ludzkiej, przekonanie, że ludzie - pod każdą szerokością geograficzną - są mądrzy i dobrzy.