Zapraszamy na wykład, poświęcony angielskim parkom krajobrazowym, które trwale zrewolucjonizowały sztukę ogrodową.

Wykład inauguruje cykl "Bliżej sztuki ogrodowej - współczesność w starych ogrodach". Dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz i dr. inż. Jan Łukaszkiewicz przedstawią genezę angielskich parków krajobrazowych i związane z nimi reguły kompozycji przestrzennej oraz kształtowania zadrzewień. Omówią również zachowanie walorów tradycyjnego krajobrazu południowej Anglii w kontekście ochrony przyrody i korelację z terenami rolniczymi.

Wstęp na wykład "Parki południowej Anglii w kontekście ochrony tradycyjnego krajobrazu" - 1 zł. Bilety są do nabycia w muzealnych kasach (Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Pałac Myślewicki) lub przez ewejsciowki.pl


Dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz - absolwentka Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1992) oraz Podyplomowych Studiów Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych SGGW (1997). Doktorat na SGGW uzyskała w 2002 r. Od 1994 r. zatrudniona jest na macierzystej uczelni, najpierw jako asystent w Katedrze Urządzania i Pielęgnowania Krajobrazu OAK, następnie jako adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu. Zawodowo pozostaje związana z problematyką konserwacji, pielęgnacji i ochrony zabytkowych parków, ogrodów oraz układów towarzyszących drogom (aleje, drzewa przyuliczne). Jest autorką publikacji w tym zakresie, a także ekspertyz, opracowań studialnych i projektowych. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (Oddział Warszawski) oraz Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (członek Zarządu Oddziału Warszawskiego).

Dr inż. Jan Łukaszkiewicz - architekt krajobrazu, absolwent Oddziału Architektury Krajobrazu (OAK) SGGW w Warszawie (2001). Do października 2019 r. był kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, obecnie jest adiunktem w tej jednostce. Zawodowo i hobbystycznie jest entuzjastą drzew, ich przyrodniczego bogactwa i oddziaływania oraz możliwości ornamentalnego i technicznego zastosowania w krajobrazie. Interesuje się metodami szacowania wieku drzew (badania historyczne), zasadami kształtowania struktur drzewostanów parkowych (struktura gatunkowa, przestrzenna) oraz możliwościami optymalnego utrzymania i pielęgnacji różnych form zadrzewień w krajobrazie miejskim, podmiejskim i otwartym. Jest autorem licznych publikacji i opracowań eksperckich oraz projektów.  Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (Zarząd Oddziału Mazowieckiego), Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone (PSDZ) oraz Polskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) - Sekcja Architektury Krajobrazu.