Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych, zwłaszcza ze szkół ponadpodstawowych, do udziału w interdyscyplinarnych seminariach szkoleniowych.

Seminaria, organizowane w zabytkowych wnętrzach Łazienek Królewskich, potraktujemy - na wzór XVIII-wiecznego salonu - jako formę wymiany myśli i doświadczeń. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję do dyskusji na temat kultury i historii nowożytnej oraz zastanowienia się, w jaki sposób problematykę tę można wykorzystać w praktyce szkolnej i w jakim zakresie edukacja muzealna może być pomocna w edukacji formalnej.

Wstęp na każde seminarium - 1 zł (bilety można nabyć w muzealnych kasach w Podchorążówce i w Starej Oranżerii), obowiązują zapisy: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl lub (+48) 22 50 60 183 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń), w zgłoszeniu należy podać informację o nauczanym przedmiocie i typie szkoły. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o udziale w seminarium prosimy o kontakt pod adresem: k.frejlich@lazienki-krolewskie.pl.

TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ

29 lutego 2020 r., godz. 10.00-14.00, Stara Oranżeria - Królewska Galeria Rzeźby i formiernia
"W królewskiej formierni"
Spotkanie dla nauczycieli języka polskiego, historii sztuki, historii, wiedzy o kulturze, plastyki i przedmiotów pokrewnych.

W Królewskiej Galerii Rzeźby Stanisława Augusta znajdują się liczne kopie dzieł antycznych. Podczas spotkania omówione zostaną wybrane obiekty z kolekcji monarchy oraz rola, jaką odgrywały kopie starożytnych rzeźb w XVIII-wiecznym poznawaniu świata. Uczestnicy zajęć zapoznają się również z zagadnieniami z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej, klasycyzmu, a także ze zjawiskiem recepcji sztuki antycznej w XVIII w. Następnie wzorem formierów wykonają własne kopie wybranego motywu lub ornamentu. Szczególny nacisk położony zostanie na interdyscyplinarny charakter zajęć edukacyjnych w królewskiej formierni, pozwalających łączyć zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i historii z rozwijaniem umiejętności artystycznych.

Prowadzenie: Olga Michalik, Jolanta Żubrowska.

25 kwietnia 2020 r., godz. 10.00-14.00, Biały Dom
"Powtórzenie i różnica, czyli Metamorfozy i ich metamorfozy"
Spotkanie dla nauczycieli języka polskiego, historii sztuki, historii, wiedzy o kulturze i przedmiotów pokrewnych.

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 seminarium "Powtórzenie i różnica, czyli Metamorfozy i ich metamorfozy" odbędzie się w innym terminie, o którym poinformujemy na stronie Łazienek Królewskich.

"Metamorfozy" Owidiusza to odwieczna pieśń o przemianie świata, ludzi i bogów. Słowa poety przekształcali w obrazy artyści nowożytni. Motywy wielokrotnie powielane i kopiowane przez kolejne pokolenia malarzy, rzeźbiarzy, rysowników i rytowników utworzyły kanon. Szczególną rolę grafiki w jego funkcjonowaniu omówi podczas warsztatów dr Małgorzata Biłozór-Salwa. Uczestnicy zajęć zwiedzą ponadto nowo wyremontowany Biały Dom z Królewską Kolekcją Grafiki. Będzie to okazja do zapoznania się z koncepcją architektoniczną obiektu oraz sylwetkami jego dawnych mieszkańców.

Prowadzenie: dr Małgorzata Biłozór-Salwa, Joanna Szumańska, dr Kamil Frejlich.

6 czerwca 2020 r., godz. 10.00-14.00, Biały Dom
"Strojenie się w cudze piórka. Komedia dell’arte i jej relacje z XVII- i XVIII-wiecznymi dworami"
Spotkanie dla nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze i przedmiotów pokrewnych.

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 seminarium "Strojenie się w cudze piórka" odbędzie się w innym terminie, o którym poinformujemy na stronie Łazienek Królewskich.

"W dziejach teatru europejskiego nie ma bodaj drugiego zjawiska tak bardzo obciążonego bagażem błędnych wyobrażeń i interpretacji, jak komedia dell’arte" - tymi słowami literaturoznawczyni Monika Surma-Gawłowska rozpoczyna swą książkę "Komedia dell’arte". W pierwszej części spotkania prof. Jarosław Gajewski i dr hab. Jarosław Kilian, wykładowcy Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, opowiedzą o znaczeniu i skali inspiracji komedią dell’arte w polskim teatrze współczesnym. Przedmiotem rozważań będą wybrane ustępy wspomnianej książki, fragmenty telewizyjnego nagrania przedstawienia "Sługa dwóch panów" Carlo Goldoniego, w reżyserii Giorgio Strehlera, oraz ikonografia. Prof. Jarosław Gajewski i dr hab. Jarosław Kilian, którzy w ub. roku w ramach Pracowni Staropolskiej współpracowali przy realizacji "Uciech staropolskich", podzielą się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem pedagogicznym i teatralnym.

Druga część seminarium poświęcona będzie roli komedii dell’arte i jej aktualności w czasach saskich i stanisławowskich.

Prowadzenie: prof. dr hab. Jarosław Gajewski, dr hab. Jarosław Kilian, Joanna Szumańska, dr Kamil Frejlich.


Dr Małgorzata Biłozór-Salwa - historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kurator rysunku artystycznego XVI-XVIII w. w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Odbyła staże w zbiorach graficznych m. in. Luwru, British Museum i Biblioteki Watykańskiej. Prowadzi badania nad nowożytnym rysunkiem i grafiką europejską. Jest autorką opracowań z zakresu ikonografii muzycznej i oprawy widowisk parateatralnych.

Dr Kamil Frejlich (Dział Edukacji Muzealnej MŁK) - historyk, specjalista w zakresie historii społecznej i kulturowej epoki nowożytnej. Autor artykułów opublikowanych m.in. w "Przeglądzie Historycznym" i "Lietuvos istorijos studijos", biogramów w "Polskim słowniku biograficznym" oraz książki "Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog" (Warszawa 2017). Odbył staże w zbiorach rękopisów i starodruków w Wilnie. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki.

Prof. dr hab. Jarosław Gajewski - aktor, pedagog, profesor zwyczajny warszawskiej Akademii Teatralnej. W zespole Teatru Narodowego w latach 2003-2010 oraz od 2016 r. Absolwent warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Aktor teatrów warszawskich: Polskiego (1984-1987, 2010-2016, od 2013 r. - Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana) i Dramatycznego (1987-2003). W latach 2011-2016 zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru Polskiego. Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury, nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne oraz Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Dr hab. Jarosław Kilian - reżyser teatralny i operowy, wieloletni dziekan Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie oraz pedagog w Collegium Civitas, dyrektor Teatru Lalka w Warszawie. W latach 1999-2010 był dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Warszawie. Odbył staż u Petera Brooka w Wiedniu. Stypendysta British Council i Departamentu Stanu USA. Od 1990 r. pracuje w teatrach dramatycznych i operowych w całej Polsce. Jako reżyser realizował dramaty klasyczne, polski dramat romantyczny, sztuki współczesne, a także widowiska dla dzieci.

Olga Michalik (Dział Edukacji Muzealnej MŁK) - historyk sztuki, muzeolog, koordynator działań artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w królewskiej formierni. W Muzeum Łazienki Królewskie realizuje autorski program Muzeum Dostępne, skierowany do grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturowym.

Joanna Szumańska (Dział Edukacji Muzealnej MŁK) - historyk teatru, historyk sztuki i muzealnik, doktorantka w Zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki PAN, kustosz w Muzeum Łazienki Królewskie, związana z Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Jolanta Żubrowska (Dział Edukacji Muzealnej MŁK) - absolwentka historii sztuki i ochrony dóbr kultury, koordynator programu edukacyjnego w Muzeum Łazienki Królewskie, zawodowo związana z edukacją muzealną dzieci, dorosłych i seniorów. Miłośniczka XVIII-wiecznej rzeźby, międzywojennej architektury i działań wokół lokalnego dziedzictwa.


LEKCJE MUZEALNE DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE - SPRAWDŹ OFERTĘ