Zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Stosunki szczególne? Zbieżność francusko-polskich interesów od czasów Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce do wizyty Charles’a de Gaulle'a w 1967 r.", organizowanej w ramach obchodów stulecia Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej. 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00-9.30 - Przybycie uczestników

9.30-10.00 - Otwarcie konferencji:

 • Małgorzata Grąbczewska, zastępca dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

 • Andrzej Mauberg, przewodniczący Stowarzyszenia Kawalerów Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi

 • Hervé Gaymard, prezes Fundacji Charles'a de Gaulle'a

 • Przesłanie przewodniczącego Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej, admirała Alaina Coldefy

Przemówienie inauguracyjne:

 • J.E. Frédéric Billet, ambasador Francji w Polsce

10.00-11.30 - Sesja 1: "U podstaw uprzywilejowanych stosunków francusko-polskich"

Moderator: Małgorzata Grąbczewska

 • Małgorzata Gmurczyk-Wrońska: "Skazani na bycie sojusznikami. Polska i Francja pod koniec Wielkiej Wojny i w okresie bezpośrednio powojennym (1917-1921)".

 • Tomasz Schramm: "Kwestia polska w czasie Wielkiej Wojny i podczas Konferencji Pokojowej - perspektywa francuska"

 • Mariusz Mróz: "Armia Hallera i nawiązanie polsko-francuskiej współpracy wojskowej".

 • Pytania, dyskusja

11.30-11.50 - Przerwa kawowa

11.50-12.50 - Sesja 2: "Francuska Misja Wojskowa i wojna polsko-bolszewicka – fundamentalny moment zbliżenia"

Moderator: Tomasz Schramm

 • Lech Maliszewski: "Prowadzenie wojny na sposób francuski: oficerowie francuscy w polskich szkołach wojskowych".

 • Frédéric Guelton: "Francuskie zaangażowanie wojskowe w wojnie polsko-bolszewickiej i polski etap w drodze Charles'a de Gaulle'a".

 • Pytania, dyskusja

12.50-14.00 - Lunch

14.00-15.20 - Sesja 3: "Niewykorzystane szanse w latach 1920 i 1930"

Moderator: Tomasz Schramm

 • Frédéric Dessberg: "Francja, Polska i duch Locarno. Polska a francuski projekt Paktu Wschodniego (1933-1934)".

 • Isabelle Davion: "Sojusz francusko-polski wobec rosnącego niebezpieczeństwa w drugiej połowie lat 1930".

 • Zbigniew Wawer: "Francusko-polskie stosunki wojskowe 1939-1940".

 • Pytania, dyskusja

15.20-15.40 - Przerwa kawowa

15.40-16.40 - "Sesja 4: De Gaulle i Polska, powrót płomienia"

Moderator: Lech Maliszewski

 • Maurice Vaïsse: "Wizyta w 1967 roku i miejsce Polski w europejskiej wizji de Gaulle'a".

 • Tomasz Orłowski: "Jaka jest dzisiaj waga dziedzictwa historii najnowszej w stosunkach francusko-polskich?"

 • Frédéric Fogacci: wnioski

 • Pytania, dyskusja

16.40-16.50 Jan Roman Potocki: "Świadectwo Charles’a de Gaulle’a na temat jego misji w Polsce", komunikat