Z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, będącej jednym z najważniejszych symboli niepodległości Polski, zapraszamy do Muzeum Łazienki Królewskie na wydarzenia poświęcone ustawie zasadniczej. 

PROGRAM ŚWIĘTA KONSTYTUCJI

PAŁAC NA WYSPIE

10.00-16.00, Sala Salomona - Wystawa kopii Konstytucji 3 maja

10.00-16.00, Sala Salomona - "Opowieści o Konstytucji"
Na wystawie kopii Konstytucji 3 maja muzealni edukatorzy opowiadać będą o okolicznościach powstania ustawy zasadniczej, jej najważniejszych postanowieniach oraz historycznym znaczeniu. Wyjaśnią również, jaką rolę odegrał w jej uchwaleniu król Stanisław August. Nie zabraknie także historycznych ciekawostek. Można dołączyć w dowolnym momencie.

16.00-17.30, Sala Balowa - Debata na temat kultu św. Stanisława
Na fali entuzjazmu po uchwaleniu Konstytucji 3 maja postulowano połączenie rocznicy Ustawy Rządowej z uroczystością św. Stanisława (świętowaną wcześniej 8 maja), patrona zarówno Korony Polskiej, jak i Stanisława Augusta. Podczas debaty, w której wezmą udział specjaliści z zakresu historii średniowiecznej i nowożytnej, przyjrzymy się różnym zagadnieniom związanym z historyczną postacią św. Stanisława i jego kultem w średniowieczu i czasach nowożytnych. Będziemy rozmawiać o legendzie katolickiego męczennika i okolicznościach kanonizacji. Omówimy również wykorzystanie postaci świętego jako patrona ostatniego króla, a także jej znaczenie w kontekście obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Uczestnicy debaty: dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz, dr Stanisław Witecki. Prowadzący: dr Kamil Frejlich, dr Piotr Skowroński.


Agnieszka Bartoszewicz - profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się na historii kultury i komunikacji społecznej w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między pisanymi a ustnymi oraz niewerbalnymi formami komunikacji. W 2017 r. wydała książkę "Urban Literacy in Late Medieval Poland" (Utrecht Studies in Medieval Literacy 39, Turnhout 2017), która jest przeglądem rozwoju piśmienności w XIV i XV w., ukazującym procesy społeczno-ekonomiczne i kulturowe zmieniające życie polskiego społeczeństwa miejskiego. Ostatnio była redaktorem naukowym edycji ksiąg ławniczych, która obejmuje protokoły czynności sądu ławniczego i dokumentuje życie mieszkańców Starej Warszawy końca średniowiecza i początku okresu nowożytnego ("Księgi ławnicze Starej Warszawy z lat 1453-1535", Warszawa 2020).

Krzysztof Skwierczyński - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, historyk, mediewista. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społecznej średniowiecza, historii średniowiecznego Kościoła oraz seksualności wieków średnich. Zajmuje się także wpływami chrześcijańskiego Zachodu na kulturę Polski wczesnopiastowskiej. W latach 1996-2020 pracował w Instytucie Historycznym UW, od 2020 r. pracuje w Instytucie Historii Sztuki WNKS UW (Katedra Historii Kultury).

Stanisław Witecki - adiunkt w Pracowni Antropologii Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2019 r. obronił pracę doktorską "Przekaz kulturowy w parafiach katolickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich". Zajmuje się kulturą osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej oraz historią religijności i Kościoła katolickiego w epoce nowożytnej. Aktualnie prowadzi badania na temat życia codziennego i mentalności duchowieństwa parafialnego w XVII i XVIII w. Wcześniej podejmował tematy: społecznego zasięgu idei, relacji między katolicyzmem i oświeceniem, a także relacji małżeńskich osiemnastowiecznych chłopów.