Zapraszamy na konferencję naukową "Teoretyczne i systemowe podstawy ochrony zabytków", organizowaną w 90. rocznicę uchwalenia Karty Ateńskiej i 10. rocznicę uchwalenia Rekomendacji HUL.

Jak wziąć udział w wydarzeniu?

 • Spotkanie jest otwarte i bezpłatne.
 • Należy zarejestrować się przez formularz: ZAREJESTRUJ SIĘ
 • Na podany adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem do konferencji.
 • Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.
 • Podczas konferencji wspólnym kanałem komunikacji będzie czat. 

PROGRAM:

15.00 - 15.15 - powitanie

15.15 - 16.30 - I sesja

 • Monika Bogdanowska, "Teoria konserwatorska i społeczne oczekiwania ochrony zabytków"
 • Katarzyna Zalasińska, Katarzyna Pałubska, "Wpływ doktryny i praktyki konserwatorskiej na formułowanie kierunków polityki konserwatorskiej"
 • Jakub Lewicki, "Ochrona zabytków w Polsce jako dyscyplina - kształtowanie się pojęcia, współczesność i przyszłość"
 • Iwona Szmelter, "Alert w XXI wieku. Zmiana teorii ochrony dzieł dziedzictwa (w znaczeniu materialnym, niematerialnym, cyfrowym)"

16.30 - 17.00 - przerwa

17.00-18.30 - II sesja

 • Bogusław Szmygin, "Teoria i system ochrony zabytków - problemy i wyzwania"
 • Andrzej Siwek, "Interes społeczny w definicji, doktrynie i praktyce ochrony zabytków"
 • Agnieszka Krawczewska, "System ochrony zabytków archeologicznych. Pomiędzy teorią a praktyką konserwatorską"
 • Natalia Skiepko, "Ocalić miasto. Rola teorii konserwatorskiej we współczesnym procesie kształtowania krajobrazu kulturowego miast historycznych"
 • Małgorzata Włodarczyk, Marcin Włodarczyk, "Doktryny konserwatorskie, a paneuropejska idea Nowego Europejskiego Bauhausu i Europejskiego Zielonego Ładu"

18.30 - 19.00 dyskusja

19.00 - 20.00 Walne Zgromadzenie PKN ICOMOS


Organizatorzy: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Polska Akademia Nauk Komitet Architektury i Urbanistyki.

Patronat: Generalny Konserwator Zabytków RP, prof. dr hab. Magdalena Gawin.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. "Współorganizacja konferencji naukowych PKN ICOMOS".