Zapraszamy na spotkanie autorskie z dr. Pawłem Fijałkowskim, laureatem nagrody KLIO w kategorii "Varsaviana", który opowie o swojej najnowszej książce "Warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764-1795".

Książka jest opowieścią o najdawniejszych dziejach Żydów w Warszawie, przedstawionych na tle historii wyznawców judaizmu na Mazowszu. Autor ukazał skomplikowany proces formowania się warszawskiego skupiska żydowskiego, które intensywnie rozrosło się w drugiej połowie XVIII w. dzięki napływowi osadników z różnych rejonów Rzeczypospolitej oraz z zagranicy. Społeczność żydowska integrowała się w konfrontacji z obowiązującymi w stolicy ograniczeniami prawnymi oraz ważnymi przemianami ustrojowymi zachodzącymi w Rzeczypospolitej. Autor przedstawił ją jako jeden ze składników zróżnicowanej etnicznie i wyznaniowo Warszawy. Mieszkający w stolicy Żydzi byli zarówno u schyłku I Rzeczypospolitej, jak i w późniejszym okresie ważnym składnikiem charakterystycznej dla miasta, pogłębiającej się z biegiem czasu etnicznej i konfesyjnej różnorodności.

Autor starał się też ukazać przemiany wewnętrzne zachodzące w społeczności żydowskiej, jej zróżnicowanie ekonomiczne i społeczne, religijne i obyczajowe.

Organizatorami spotkania z dr. Pawłem Fijałkowskim są: Żydowski Instytut Historyczny i Muzeum Łazienki Królewskie.