Zapraszamy na wykład, podczas którego Tomasz Zwiech, architekt krajobrazu, opowie o tajnikach rewaloryzacji popularnych parków.

Zdarza się, że przystępując do rewaloryzacji parku czy ogrodu, dysponujemy projektami obiektu, dokumentami z okresu budowy lub sporządzonymi tuż po jej zakończeniu. Wówczas oryginalny kształt obiektu wydaje się być oczywisty, a wszelkie niewiadome są zredukowane do minimum. Pozostają detale (można je projektować stosownie do czasu powstania obiektu) i niuanse (nawet jeśli pozostaną nierozpoznane, nie będą miały znaczącego wpływu na kształt rewaloryzowanego obiektu). Czasami zdarza się jednak, że detale i niuanse nie pasują do oryginalnej dokumentacji i zachowanych elementów obiektu. Najczęściej jest to przestrzenna, rzadziej chronologiczna niezgodność. Bez względu na to, jak takie przypadki utrudniają i wydłużają prace projektowe, nie warto ich ignorować i zawsze sprawdzać problematyczne elementy. Nie obyło się bez nich w trakcie projektowania rewaloryzacji mokotowskiego Parku Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, Ogrodu Dolnego na Zamku Królewskim w Warszawie oraz Parku w Guzowie, gm. Wiskitki. Prowadzący wykład opowie o tym jako współautor owych realizacji.

Wykład odbywa się w ramach projektu "Świat ogrodów Longina Majdeckiego". Organizatorzy: Muzeum Łazienki Królewskie, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa.


Tomasz Zwiech - absolwent Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych (SGGW, Wydział Architektury Krajobrazu, 1988); urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, 2002-2003). Jako stypendysta Fulbrighta (1989-91) prowadził badania krajobrazu amerykańskich pól bitewnych okresu wojny secesyjnej, chronionych przez National Park Service. W latach 1978-1995 pracował w państwowych biurach projektów oraz instytucjach kultury, gdzie zajmował się projektowaniem architektoniczno-krajobrazowym, dokumentowaniem i badaniami krajobrazu. Od 1995 r. prowadzi w tym zakresie własną działalność. Od 1999 r. kieruje z Jakubem Zemłą spółką cywilną Ogród, Park, Krajobraz®, zajmującą się wykonywaniem opracowań dokumentacyjnych i badawczych oraz projektów architektoniczno-krajobrazowych. Obaj są autorami kilkuset opracowań. Do najważniejszych należą: odtworzenie ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, rewaloryzacja parku miejskiego w Mławie, zagospodarowanie Parku Dolina Służewska w Warszawie czy prace na rzecz prywatnych parków w Guzowie, Zaborowie i Jadwisinie.