Dzieci i młodzież (grupy zorganizowane) zapraszamy do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział MŁK na warsztaty poświęcone zakochanym zwierzakom.

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób ptasi panowie zdobywają serca ptasich dam, dlaczego samce ptaków są barwniejsze od samic, a samice częściej są szare i niepozorne. Usłyszą również, dlaczego samce jeleni mają poroże, a samice go nie potrzebują. Młodzież dodatkowo pozna pojęcie dymorfizmu płciowego i zobaczy, w jaki sposób przejawia się on u różnych gatunków zwierząt. Dowie się też, jak wyglądają zwierzęce rodziny, które z rodziców opiekuje się potomstwem, co to są gniazdowniki i zagniazdowniki.  

Warsztaty przeznaczone dla klas I-VIII szkoły podstawowej (treści merytoryczne i pomoce dydaktyczne dostosowane zostaną do wieku uczniów). Czas trwania zajęć: 45-60 minut, wstęp: 8 zł od osoby (minimum 120 zł od grupy). Zapisy: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub 518-684-215.

Należy podać: godzinę rozpoczęcia zajęć (9.00, 10.15, 11.30), nazwę i adres szkoły, liczbę uczestników (maksymalnie 25 uczniów i 2 opiekunów), wiek uczniów, dane osobowe i nr telefonu osoby kontaktowej.