Zapraszamy na wykład, podczas którego przedstawiciele Związku Polskich Kawalerów Maltańskich opowiedzą o Zakonie Maltańskim, jego historii i współczesnym funkcjonowaniu.

Jacek Tarnowski, prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, przedstawi dzisiejszą działalność Związku Maltańskiego, jego przedsięwzięcia charytatywne w Polsce, a także pomoc na rzecz Ukrainy. Następnie dr Maciej Koszutski, II wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, omówi 900-letnią historię Zakonu Maltańskiego w kontekście ewolucji działalności szpitalniczej i militarnej oraz pozycję Zakonu Maltańskiego w świecie.

Uczestnicy wykładu otrzymają zaproszenia na zwiedzanie wystawy czasowej  "Mattia Preti. Odkrywając barokowe tajemnice Malty" w Podchorążówce, w dogodnym dla siebie terminie, w godzinach otwarcia ekspozycji.

Wykład towarzyszy wystawie czasowej "Mattia Preti. Odkrywając barokowe tajemnice Malty" oraz wystawie plenerowej "Zakon Maltański w Polsce. Obrona Wiary i Pomoc Potrzebującym".


Jacek Tarnowski - prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, prezes Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska w Warszawie od 2013 r. Członek Związku Polskich Kawalerów Maltańskich od 1997. Pracował w biurze zagranicznym KK NSZZ Solidarność. Był asystentem wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Twórca, założyciel, dyrektor Radia Plus Gdańsk. Wieloletni Konsul Honorowy Republiki Francuskiej w Trójmieście, radny Miasta Sopotu, twórca i prezes Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Pomorskiem, szef Gabinetu Premiera RP. Doradca wielu zarządów firm, członek rad nadzorczych. Właściciel firmy doradczej. Odznaczony francuskim Krzyżem Zasługi i polskim srebrnym Krzyżem Zasługi.

Maciej Koszutski - II wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, doktor nauk medycznych, chirurg. Członek ZPKM od 1995 r., obecnie Kawaler Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji w Posłuszeństwie. Wieloletni wolontariusz w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej w Poznaniu. Dyrektor zarządu Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu. I wiceprezydent Zarządu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w latach 2012-2017. Członek Komisji Badawczej Związku Polskich Kawalerów Maltańskich od 2017 r. Organizator konferencji naukowych o Zakonie Maltańskim.