10 sierpnia odszedł Profesor Marek Kwiatkowski, wieloletni Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie

Profesor Marek Kwiatkowski, 25.04.1930-10.08.2016

Od 1960 r. Kurator, a następnie Kustosz i do 2008 r. Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Małżonce Marii Kwiatkowskiej i Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia przekazują Przyjaciele oraz Zespół Muzeum Łazienki Królewskie. Wszyscy ponieśliśmy wielką stratę.

"Dobranoc Marku lampę zgaś
i zamknij książkę Już nad głową

wznosi się srebrne larum gwiazd…"
                                     Zbigniew Herbert

Profesor Marek Kwiatkowski urodził się 25 kwietnia 1930 r. w Caen we Francji, zmarł 10 sierpnia 2016 r. w Warszawie. Był historykiem sztuki, muzealnikiem, varsavianistą, autorem kilkudziesięciu książek, nauczycielem akademickim oraz wybitnym znawcą architektury z czasów Stanisława Augusta.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1960 r. został kustoszem Pałacu na Wyspie, a w 1970 r. jego kuratorem. Z biegiem lat obejmował zarząd nad kolejnymi łazienkowskimi obiektami i ogrodem, które podlegały wcześniej różnym instytucjom. Realizując ideę Stanisława Augusta odnośnie utworzenia nowoczesnego muzeum publicznego, scalił w latach 90. Łazienki Królewskie i został ich dyrektorem. Restaurując obiekty, zorganizował w Starej Oranżerii pierwszą w kraju Galerię Rzeźby Polskiej. Funkcję dyrektora Muzeum pełnił aż do przejścia na emeryturę w 2008 r. - Łazienki Królewskie to była pasja. Stały się wyjątkową i wyłączną treścią mojego życia - mówił.

Prof. Kwiatkowski przyczynił się także do powstania Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, a potem mianowany został przez Prymasa Józefa Glempa Przewodniczącym Rady Naukowej tegoż Muzeum.

Stworzył również skansen budownictwa staropolskiego, prywatne Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej koło Węgrowa oraz zaangażował się w odbudowę warszawskiej Królikarni i urządzenie w niej Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego.

Był autorem aranżacji wnętrz Pałacu w Otwocku Wielkim, sprawował też nadzór konserwatorski przy odbudowie hotelu Bristol i Pałacu Prezydenckiego.

W 1983 r. został członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. W 2003 r., za swoje liczne zasługi, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela m. st. Warszawy, a także Honorowego Obywatela Powiatu Węgrowa.

Przyznano mu również Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Order św. Stanisława, Order św. Łazarza i Order Uśmiechu, zaś w 2005 r. odznaczony został Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Prof. Kwiatkowski był autorem licznych publikacji - rozpraw naukowych, artykułów i książek, w tym 16 poświęconych Warszawie. Inicjował warszawskie życie kulturalne, uczestniczył w akcjach popularyzujących zabytki stolicy i za tę działalność uhonorowany został tytułem Homo Varsoviensis.

Wśród licznych swoich pasji chętnie oddawał się malowaniu, tworząc pejzaże w duchu impresjonizmu.

Profesor Marek Kwiatkowski, fot. Czesław Czapliński
Profesor Marek Kwiatkowski, fot. Czesław Czapliński
Profesor Marek Kwiatkowski, fot. Czesław Czapliński